Outreach – Department of Biology - University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Marine Biology > Outreach

Outreach

Øresundsakvariet (Public aquarium) is part of the facility in Helsingør and more than 50000 visitors - including almost 14000 from public schools and highschools, indicates a very popular attraction and the Aquarium is the largest window into the marine world at the University.

Besides the continous production of peer reviewed publications there is a large production of more popular scientific papers, radio and television

More than half of the permanent staff participated in the Galathea3-expedition in 2006-2007

Here are some examples of publications, radio and television (in danish)

 

Alle bakterier deler gener ved horisontal overførsel - dansk kemi, 88, 5, 2007, Niels-Ulrik Frigaard (pdf) 

Evolutionslæren Aktuel Naturvidenskab, 3, 2006, Tom Fenchel (pdf)

Fiskenes sekundære cirkulationssystem - Peter V. Skov & John Fleng Steffensen. Naturens Verden 2003, nummer 10, side 14-19 (pdf)

Grønlands varmeste kilde - Polarfronten, 3, 2003, Hans Pedersen (pdf)

Havbunden - et levested for vigtige aktører i havets husholdning - Naturens Verden, 11-12, 2006, Glud og Middelboe (pdf)

Ikkasøjlerne i Grønland - Hjemmeside

Komparative studier af hvid- og rødblodede antarktiske fisks fysiologi og kardiovaskulære anatomi - Dansk Ekspeditionsfond Galathea 3, 2008, side 200-204, John Fleng Steffensen (pdf)

Livet i verdens mindste og ældste økosystemer - Københavns Universitets Almanak 2006, Michael Kühl (pdf)

Ny viden om virus' betydning for Jordens kulstofomsætning.  dansk kemi, 88, 2, 2007, Drejet og Middelboe, (pdf)

Polarfisks fysiologiske tilpasninger - Steffensen, J. F. & Jordan, A. D. Arktisk Station 1906-2006, side 286-291. Rhodos (2006). (pdf)

Sukker fra rummet - Aktuel Naturvidenskab, 6, 2001, Tom Fenchel (pdf)

Stamtræets udvikling - Aktuel Naturvidenskab, 3, 2002, Tom Fenchel (pdf)

Udsigten for verdens koralrev er dystre - Aktuel Naturvidenskab, 1, 2009, Karen E. Ulstrup (pdf)

Virus - Havbundens mindste beboere -  Naturens Verden, 4, 2006, Middelboe og Glud (pdf)

Radioudsendelser:

Grønlands varme kilder (DR P1, Natursyn 2003, Michael Kühl)

Grønlands varmeste kilder (DR P1, Natursyn 2003, Ronnie N. Glud)

Livet i Havet (DR P1, Natursyn 2006, Tom Fenchel)

TV:

Limfjorden og næringsstofferne - effekt af vandmiljøplaner

Stillehavsøsters i Danmark (TV Midt/Vest)

Viden om - Torsk til Tælling (DR2 - 21.marts 2006)