Danmarks vandplanter - nyt stort bogværk – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder > Pressemeddelelser > Danmarks vandplanter -...

01. juni 2017

Danmarks vandplanter - nyt stort bogværk

Bogudgivelse

Efter tre års arbejde udgiver de to jyske vandplanteeksperter Jens Chr. Schou og Bjarne Moeslund sammen med KU-ferskvandsbiologerne Lars Båstrup-Spohr og Kaj Sand-Jensen et stort gennemillustreret værk om Danmarks vandplanter. Værket vil styrke studier af biodiversitet og miljøtilstand i søer, vandløb og kystvande.

Danmark er kendt for sine mange vandløb, søer og kystområder. Under vandets overflade åbenbarer sig en verden af planter og større alger med stor variation og skønhed. Planterne fortæller samtidigt om vandområdernes tilstand og udvikling, når man kan sætte navn på arterne – og det er svært med mange vandplanter. Derfor er ”Danmarks Vandplanter” både en invitation til at gå på opdagelse i de danske vande og til at blive klogere på arterne og deres voksesteder for såvel amatører som professionelle botanikere.

Indledende kapitler fortæller om de historiske danske studier af vandplanter, som omfatter de tidlige koryfæer Eugenius Warming og Christen Raukiær, men giver også praktiske fif til indsamling og identifikation af arterne. Værkets særlige kvaliteter er bestemmelsesnøglerne og beskrivelserne i tekst, fotografier og stregtegninger af alle kendte danske vandplanter og kransnålalger, samt et stort udvalg af sumpplanter, mosser, levermosser og større ferskvandsalger, ialt 311 taxa.

Vandplanterne spiller en meget stor rolle ved vurdering af vandområdernes miljøtilstand og biodiversitet og de historiske ændringer, som de har undergået siden Warmings tid for 100-150 år siden. Uden sikker artsbestemmelse af biologer i den praktiske forvaltning og forskning kan vurderingen ikke ske. Bogen skal gøre artsbestemmelsen både sjovere og sikrere.  

De illustrerede nøgler, mange fotografier, præcise beskrivelser, og udbredelseskort samler den nyeste viden Danmarks vandplanter på 560 sider. Bestemmelsesnøglerne er ledsaget af detaljerede tegninger af de afgørende kendetegn for arterne. Bestemmelsesnøglerne findes også på vandfast papir i en håndterlig guide på 48 sider til feltbrug.