Videresend til en ven

Danmarks vandplanter - nyt stort bogværk

Efter tre års arbejde udgiver de to jyske vandplanteeksperter Jens Chr. Schou og Bjarne Moeslund sammen med KU-ferskvandsbiologerne Lars Båstrup-Spohr og Kaj Sand-Jensen et stort gennemillustreret værk om Danmarks vandplanter. Værket vil styrke studier af biodiversitet og miljøtilstand i søer, vandløb og kystvande.