Grønlandske deltaer vokser – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder > Pressemeddelelser > Grønlandske deltaer vo...

05. oktober 2017

Grønlandske deltaer vokser

Klima

Deltaer er vigtige økosystemer, hvor ferskvandet møder havet, og hvor mennesker i århundreder har dyrket landbrug og fiskeri. I dag er de fleste deltaer verden over ved at drukne på grund af øget menneskelig udnyttelse og global havspejlstigning. I en artikel, netop publiceret i Nature, viser forskere fra Center for Permafrost ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Biologisk Institut på Københavns universitet, at de grønlandske deltaer tværtimod er vokset.

”Vi har undersøgt 121 deltaer ved at se på historiske flyfotos taget af den amerikanske hær under 2. verdenskrig. Dem har vi sammenlignet med moderne satellitfotos. På den måde har vi fulgt udviklingen i de grønlandske deltaer og set hvor meget de har ændret sig i de sidste 75 år”, fortæller post doc Mette Bendixen.

”Med dette studie har vi vist, hvordan klimaændringer påvirker processer i det arktiske landskab. Som en konsekvens af varmere lufttemperaturer, bliver der transporteret mere sediment ud til kysten og samtidig forlænges perioden med åbent hav og materialet vil derfor blive aflejret i deltaerne. Og på den måde vokser deltaerne” siger lektor Aart Kroon.

De voksende deltaer påvirker infrastrukturen i Grønland, da aflejringen af sedimenter har store konsekvenser for både grønlandsk fiskeri og turisme. Samtidig ændrer resultaterne den hidtidige opfattelse af Arktisk kystudvikling forårsaget af klimaforandringer. ”Store dele af de arktiske kyster eroderer, men på Grønland ser vi altså en komplet modsat tendens. Med dette studie viser vi dermed, at klimaforandringerne i Arktis påvirker kysterne på en anden måde, end man hidtil har set” siger Mette Bendixen.

Fra Biologisk Institut har Post Doc Lars Lønsmann Iversen, Ferskvandsbiologisk sektion, bidraget til forskningsarbejdet - her fotograferet sammen med Mette Bendixen.

Læs mere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings hjemmeside