Rektor Henrik Wegener på besøg – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder > Pressemeddelelser > Rektor Henrik Wegener ...

26. juni 2017

Rektor Henrik Wegener på besøg

Rektorbesøg

Københavns Universitets nye rektor Henrik Wegener besøgte mandag d. 26. juni Biologisk Institut som et led i sin besøgsrække på alle universitetets 38 institutter. Udover at møde ledelse og medarbejdere fik rektor også mulighed for at se instituttets NMR faciliteter.

Henrik Wegener fik eksklusiv rundvisning i instituttets NMR kælder med de to største magneter på universitet, henholdsvis 750 og 800 mHz. Sektionsleder Kaare Teilum viste rundt og forklarede rektor magneternes betydning for protein- og strukturforskning på Københavns Universitet, men fortalte også om forslaget om et nationalt instrumentcenter for interdisciplinær NMR (INSPECT), som Biologisk Institut er hoveddrivkraften bag sammen med forskere på Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Fototekst: Sektionsleder Kaare Teilum, Sektion for Biomolekylære Videnskaber, Biologisk Institut viser rektor Henrik Wegener rundt i NMR-kælderen, Biocenter.