Naturen i Danmark - i ny udgave – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder > Pressemeddelelser > Naturen i Danmark - i ...

10. oktober 2017

Naturen i Danmark - i ny udgave

”Naturen i Danmark" udkom oprindeligt i fem fyldige bind (hver på 500-670 sider) i perioden fra 2006 til 2013. Formålet med værket var og er at fortælle om alle de spændende naturhistoriske sammenhænge, mekanismer og opdagelser i Danmarks natur. Værkets fokus er arternes tilstedeværelse, livets udfoldelse og de økologiske samspil i de fire bind: Havet, Det Åbne Land, Skovene og De Ferske Vande. Det femte bind handler om geologien og undergrunden, hvor forståelsen af processerne har undergået en veritabel faglig revolution i de sidste 50 år. Økologien og naturens historiske udvikling spinder den røde tråd i bindene, som også behandler menneskets mangeartede påvirkninger.

Værket fik meget fine anmeldelser ved udgivelsen og blev varmt anbefalet til alle naturinteresserede samt studerende og fagfolk i biologi og geologi både for sine faglige kvaliteter og sin læsbarhed.

            I betragtning af det store arbejde, som lå bag at skrive og redigere fem bind på næsten 3000 sider, håbede skribenterne naturligvis, at værket fandt stor anvendelse og løbende kunne blive opdateret, så det kunne holdes levende. Geologi-bindet blev hurtigt udsolgt, da det benyttes mange steder som pensum i uddannelserne. De øvrige fire bind har også nu solgt så godt, at der var grundlag for en ny samlet udgave.

            Den nye udgave fremstår med et fælles udtryk i indbinding, opsætning og billedillustrationer i de fem bind. Værket er yderst appetitligt og fyldt med farvefotos og instruktive tegninger. Hvad er så ændret ud over forsidefotos i den nye udgave? Tekst og tabeller er ændret på 675 sider, og 84 tegninger er omtegnet. En del ændringer skyldes ny forskning, f.eks. inden for forurening med hormonlignende stoffer, istidens aflejringer og dyrs og planternes slægtskab, som har medført mange nye navne. Ændret forurening og miljølovgivning har også krævet justeringer af teksten. Oprettelse af en ny nationalpark, Skjoldungelandet, siden forrige udgave er også kommet med i den nye udgave. Og så er konstaterede fejl selvfølgelig blevet rettet.

Tom Fenchel, Gunnar Larsen, Peter Vestergaard , Peter Friis Møller og Kaj Sand-Jensen er redaktører af de fem bind, mens Ole Jørgensen, Axel Kielland og tegneren Jørgen Strunge repræsenterer forlaget på tekst og billedsiden. Ønsket med den nye udgave er, at den finder bred anvendelse og kan bidrage til en større indsigt og et større overblik over Danmarks natur på et tidspunkt, hvor den faglige specialisering stiger og det almene naturkendskab falder.

Tidligere fandtes værket også i en elektronisk udgave i tilknytning til Gyldendals ”Den Store Danske Encyclopædi”, men den er nu taget af skærmen. Så man må på biblioteket eller til lommerne, hvis man vil have den nye udgave samlet eller udvalgte bind. Bøgerne kan købes hos Gyldendal, i boghandlerne eller på nettet.