Sådan overlever bakterier antibiotika-behandling – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Nyheder > Pressemeddelelser > Sådan overlever bakter...

16. december 2016

Sådan overlever bakterier antibiotika-behandling

Multiresistente bakterier

Forskere over hele verden arbejder hårdt på at vinde kampen mod multiresistente bakterier. En ny publikation fra BASP Centret, Københavns Universitet afslører nu, hvordan selv følsomme bakterier ofte formår at overleve antibiotika behandling – de såkaldte ’persister celler’.

De nye resultater kan have vidtrækkende perspektiver for at forstå multiresistens og forbedre de nuværende muligheder for medicinsk behandling. Forskningen kan endda inspirere til udvikling af ​​nye antibiotika mod disse særdeles hårdføre ’persister bakterier’.

I det nyeste nummer af den velansete videnskabelige tidsskrift 'Science', opsummerer Alexander Harms og kolleger fra BASP Centret, Biologisk Institut, Københavns Universitet de nyopdagede molekylære mekanismer for, hvordan bakterier formår at overleve antibiotisk behandling og forårsage kroniske og tilbagevendende infektioner.

- Post doc Alexander Harms forklarer, ’Disse bakteriers fantastiske modstandskraft skyldes ofte deres udholdenhed, hvor bakterierne er tolerante over for de fleste antibiotika og kan modstå forskellige stressfaktorer. Bakterierne er sejlivede. De kan skifte fra at ligge latente i en slags dvaletilstand til bogstavelig talt at trække stikket ud på vigtige processer i cellen, så de helt og aldeles overtager cellens funktioner’.

Click to download large version

Når de kaldes ’persister bakterier’, er det for at karakterisere deres vedholdenhed og seje overlevelsesmekanismer, for selv under en langvarig antibiotika behandling kan de forblive inaktive i cellen. De ligger klar - og kan aktiveres igen på et senere tidspunkt, når behandlingen opgives – og nye infektioner kan opstå.

Forskningsstudiet anvender en ny måde at opdage ’persister bakterier’ på (se figur), som har været med til at afdække bakteriernes molekylære struktur samt belyse, hvordan cellerne kan være vedholdende og overlevelsesdygtige. Og resultaterne er med til at bekræfte en teori om, at bakterierne er sejlivede, fordi de er i stand til at ligge i dvale under en antibiotikabehandling og genoplive, når behandlingen er overstået. Med andre ord går de i hi, mens stormen raser – og kan på en måde sammenlignes med dyrs dvale eller svampe og planters måde at sætte sporer for at overleve i svære perioder.

Den måde ’persister bakterier’ kontrollerer sin egen vækst findes hos et væld af forskellige bakterier, og måden reguleres i deres celler via bestemte ’magic spots’. Dette fænomen er en særdeles vigtig opdagelse, da det magiske spot netop med fordel kan ’angribes’ med nye behandlingsmetoder, så bakteriernes vedholdenhed kan bekæmpes effektivt – og deres evne til langvarig overlevelse minimeres.