Videresend til en ven

Tropiske havgræsser manipulerer sedimenters frigørelse af jern og fosfat

Havgræsser, inklusive vores hjemlige ålegræs, er marine blomsterplanter der vokser i lavvandede kystområder. Havgræsenge er vigtige og meget produktive marine økosystemer, som dæmper bølgebevægelser og kysterosion, er levested for mange typer marine organismer, og binder en stor mængde CO2 i deres biomasse som deponeres i havbunden. For at trives skal planterne dog have adgang til næringsstoffer, og det har længe været et mysterium, hvordan tropiske havgræsser kan opbygge tætte bestande i et næringsfattigt miljø, hvor bl.a. fosfat og jern er stærkt bundet i sandede karbonatholdige sedimenter.