Mentorordning – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

BIO > Uddannelse > Mentorordning

Mentorordningen på Biologisk Institut

- fokus på faglige valg

Nedenfor præsenteres de 25 faglige mentorer for biologi- og biokemistuderende. Alle kan vejlede bredt i faglige valg og kan hjælpe dig med at indkredse dine faglige interesser. For hver er desuden angivet stikord for deres særlige faglige områder. Du kan få flere oplysninger om den enkelte mentor ved at klikke på hendes/hans navn.

Mentorordningen på Biologisk Institut sigter mod at give alle studerende et tilbud om sparring og rådgivning i forbindelse med faglige valg på studiet. Rådgivning om regler, studieordning, dispensationer m.v. fås via Studenterservice på Fakultetet.

Mentorordningen henvender sig til studerende, der skal træffe faglige valg på deres bachelorstudium og i forbindelse med valg af kandidatstudium. Alle studerende på 2. år af biologistudiet og biokemistudiet vil derfor blive tilbudt en mentor. Hvis du ikke har fået en henvendelse men ønsker at få tildelt en mentor, bedes du kontakte studiesekretær Stine Hansen.

Både studerende og undervisere er velkomne til at kontakte lektor Mette Burmølle (styregruppeleder) eller studiesekretær Stine Hansen for yderligere oplysninger om mentorordningen.

Mentorer efter navn

Mentorer efter emneordAnders Michelsen
PRIMÆRT BIOLOGI
klimaforandringer
arktisk biologi
plantefysiologi
terrestrisk økologi


Anders Priemé
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
terrestrisk økologi
arktisk biologi
klimaforandringer


Bent Vismann
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
økofysiologi
invasive arter
iltsvind
giftige alger

Birthe B. Kragelund
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturel biologi
membranproteiner
biofysik


Flemming Ekelund
PRIMÆRT BIOLOGI
jordbundsdyr
planter
mikroorganismer
økologiFrank Hauser
PRIMÆRT BIOLOGI
neurobiologi
genomics
Hans Henrik Bruun
PRIMÆRT BIOLOGI
økologi
biodiversitet
conservation
planter
svampe

Henriette Pilegaard
PRIMÆRT BIOLOGI
molekylærbiologi
cellebiologi
fysiologi
livsstilsrelaterede sygdomme


Jakob R. Winther
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
mikrobiel screening
proteinoprensning
metabolisme


Jes Søe Pedersen
PRIMÆRT BIOLOGI
populationsbiologi
invasive arter
conservation
evolutionKaren Skriver
PRIMÆRT BIOKEMI
bioteknologi
proteinkemi
molekylær signalering
biokemi


Katrine Worsaae
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
morfologi
neuroanatomi
invertebrater
formidling

Kirsten S. Christoffersen
PRIMÆRT BIOLOGI
ferskvandsøkologi
arktisk og alpin biologi
akvatiske fødekæder
klimaforandringer


Kresten Lindorff-Larsen
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
computermodellering
biokemi


Kaare Teilum
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
strukturbiologi
NMR spektroskopi
biofysisk kemiLars Ellgaard
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
biokemi
cellebiologiLotte B. Pedersen
PRIMÆRT BIOLOGI
cellebiologi
molekylærbiologi
cilier
humane sygdomme


Martin Willemoës
PRIMÆRT BIOKEMI
enzymologi
proteinkemi
biokemi
biofysisk kemi


Mette Burmølle
PRIMÆRT BIOLOGI
mikrobiologi
biofilm
infektionssygdomme
jordbundsbiologi


Michael A. Sørensen
PRIMÆRT BIOKEMI
molekylærbiologi
translation
biofysik
vækstfysiologiPer Juel Hansen
PRIMÆRT BIOLOGI
marinbiologi
havmiljø
alger
protozoer
klimaforandringer

Rasmus Hartmann-Petersen
PRIMÆRT BIOKEMI
proteinkemi
genetik
cellebiologi
molekylærbiologi


Riikka Rinnan
PRIMÆRT BIOLOGI
økosystem/atmosfære
klimaforandringer
terrestrisk økologi
arktisk biologi


Steen Holmberg
PRIMÆRT BIOKEMI
transcriptional regulation
chromatin
RNA biologi
genetik


Søren Rosendahl
PRIMÆRT BIOLOGI
svampebiologi
evolution
populationsgenetik