Biobar – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Uddannelse > Studiemiljø > Biobar

BioBar

BioBars har som målsætning at skabe et solidt socialt miljø for biologistuderende ved Københavns Universitet.

Baren fungerer som et sted, hvor studerende kan mødes fredag eftermiddag og snakke fagligt såvel som socialt.

Baren fungerer desuden som et sted, hvor den studerende kan feste, høre musik, danse og skabe social kontakt på tværs af årgange. BioBar skal være centrum for kulturel aktivitet på studiet, og stille lokalerne til rådighed for fredags arrangementer med biologisk relevans og tilknytning.

Bestyrelse
Bestyrelsen skal sørge for løbende at skifte gammelt udstyr ud, renovere lokalerne, købe nyt udstyr, administrere den almene drift og sidst men ikke mindst afholde fredags bar for dig.

BioBars bestyrelse kan kontaktes på email: kontaktbiobar@gmail.com

Hjemmeside
biobar.dk/forum