Big data og digitalisering i BIO’s undervisning og uddannelser

Det kræver en fokuseret indsats, hvis vi skal være på forkant og sikre den nødvendige udvikling og udnyttelse af digitale kompetencer og teknologier i vores undervisning og uddannelse. Det er vigtigt, at vores studerende lærer at udnytte mulighederne for at udvikle og anvende digitale teknologier til analyser og håndtering af big data til både verifikation og hypotesedannelse. Derfor spiller big data og digitalisering en stor rolle i BIO’s kommende strategi. Det er vores opgave at:

  • Sikre, at vores studerende har kompetencer til at benytte state-of-the-art digitale værktøjer og metoder, der kan styrke og komplementere deres kernefaglighed.
  • Ruste vores dimittender til en digital fremtid inden for det biologiske område.
  • Sikre, at alle dimittender har et obligatorisk minimum af fagrelevante digitale kompetencer.
  • Sikre, at alle studerende har mulighed for at opnå yderligere valgfrie videregående fagrelevante digitale kompetencer.

Program og tilmelding her