Information

Regler for håndtering af affald i August Krogh Bygningen

 

Håndtering af kemisk affald

  • Aflevering sker alle tirsdage kl. 13.00
  • Kemikalier afleveres i rum 074 i dyrestalden
  • Kemikalieaffaldet skal for inden være sorteret i de 9 affaldgrupper
  • Man kan lave listen med kemikalieaffaldet sorteret i grupper før aflevering
  • Man kan skrive kemikalieaffaldet på de lister, der forefindes i affaldsrummet

Kemikaliespild

Procedure for rengøring efter kemikaliespild

Rengøring af stålvaske

Procedure for rengøring - klik