Blanketter

Beskikket censor

Beskikkelsesperioden for censorer er på 4 år. Den nuværende periode løber fra 1. april 2018 – 31. marts 2022. Der er åbent for ansøgninger 3 mdr. inden næste periode. Ansøgning sammen med kort CV sendes til BIOcensor@bio.ku.dk.
Download ansøgningsskema

Ad-hoc censor
(behandlingstid for ansøgninger er normalt ca. 2 uger)

I særlige tilfælde kan man ansøge om at blive midlertidigt beskikket til censoropgave(r) uden for den almindelige beskikkelsesperiode. Det skal fremgå af begrundelsen, hvorfor man er blevet udvalgt til netop denne/disse censoropgave(r). Det skal fremgå hvilken underviser/vejleder + universitet, som har ønsket at gøre brug af dig som ’Ad-hoc’ beskikket censor.
Download ansøgningsskema
Husk at vedhæfte ansøgningen et CV