Collaboration

Ledelsessiden 
Head of Department Niels Kroer (chair)
Associate Professor Dean Jacobsen
Head of Administration Lone Winge

Medarbejdersiden 
Laboratory Technician Tine Simonsen (vice chair) - HK laboranter
Attendant Finn Fernando Jørgensen - Dansk Metal  
Finance Assistant Helle Bek Mikaelsen - HK kontor
Laboratory Technician Ayoe Lüchau - HK laboranter
Professor Jakob R. Winther - Dansk Magisterforening - VIP
Associate Professor Flemming Ekelund - Dansk Magisterforening - VIP
Scientific Assistant Nynne Christensen - AC-TAP

AMU-repræsentant (uden stemmeret)
Laboratory Technician Amal Al-Chaer

Tilforordnet
HR partner Britt Størk-Hansen

Secretary
Bettina Skytte