Development of bacteriophage resistance in bacterial communities

Main area:Marine biology
 
Target group:Biology, Biochemistry
 
Educational level:Masters, Bachelor
 
Project description:

Bakterier udvikler relativt hurtigt resistens overfor virus i laboratorieforsøg. Vi ved imidlertid meget lidt om denne proces og betydningen af resistens overfor virus i naturlige komplekse samfund af bakterier og virus. Resistens overfor virus medfører ofte at bakterien mister sin evne til at udnytte bestemte substrater og derfor vokser langsommere. Resistens er derfor forbundet med omkostninger for bakterien og selektion mod resistens er altså betinget af fordelen ved ikke at blive inficeret og ulempen ved at vokse langsommere end sine virussensitive artsfæller. Denne dynamik, som man ved man ved meget lidt om, er dels interessant i forhold til at forstå virus rolle i reguleringen og evolutionen af mikrobielle samfund, men er også en vigtig parameter i vurderingen af mulighederne for at anvende virus i bekæmpelse af bakteriesygdomme (se foregående projekter). Ved hjælp af fuld-genom sekventering af resistente stammer af Flavobacterium psychrophilum og Vibrio anguillarum kan vi kortlægge de mutationer og mekanismer der leder til virus-resistens og implikationerne af disse for bakteriernes egenskaber.

 
Keywords:bacteriophages, resistance mechanisms, genomics, pathogens, evolution
 
Supervisor(s):  Mathias Middelboe
 
Email:mmiddelboe@bio.ku.dk