PDE Funding

The Protein Design and Evolution group is grateful for the generous grants and donations received by a wide distribution of funding bodies making our research possible.

We would like to thank:

 • Novo Nordisk Fonden
 • Lundbeckfonden
 • Carlsbergfondet
 • Danish Council for Independent Research - Natural Sciences
 • Danish Council for Independent Research - Technology and Production Sciences
 • Højteknologifonden
 • Mælkeafgiftsfonden
 • Brdr. Hartmanns Fond
 • Harboefonden
 • Eva og Henry Frænkels Mindefond
 • Aase og Ejnar Danielsens Fond
 • Fondation Juchum
 • Toyota Fonden