Måling af biodiversitetsindsatser på bedriftsniveau

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Danish Crown har bedt DCE om at evaluere et udkast til et pointsystem for
naturindsatser gennemført på landbrugsbedrifter med det formål at tage an-
svar for at modvirke biodiversitetskrisen.
Notatet indeholder en kort indledning med beskrivelse af den globale biodiversitetskrise, herunder status og udvikling samt de vigtigste årsagssammenhænge. I kapitel 2 gennemgås de vigtigste principper i en effektiv indsats for naturbeskyttelse og biodiversitetsforvaltning. I kapitel 3 præsenterer vi udkastet til indsatser fra Danish Crown og foreslår et justeret indsatskatalog efter samme skabelon og med de samme typer af indsatser som foreslået af Danish Crown. I kapitel 4 diskuterer og perspektiverer vi det foreslåede pointsystem og gennemgår systemets potentialer samt de udfordringer, der skal løses før man har et pointsystem, som fungerer optimalt.
DCE’s forslag til pointsystem afviger fra Danish Crowns ved at være mere
generelt og uafhængigt af eksisterende støtteordninger. Herved sikres at det
også vil fungere, når der sker ændringer i landbrugsstøtteordninger, men
denne tilgang til at beskrive naturindsatser gør det også muligt at medtage væsentlige indsatser, som ikke i dag er omfattet af støttereglerne og af den traditionelle arealanvendelse.
DCE understreger at evalueringen og det reviderede indsatskatalog ikke kan
betragtes som et færdigt pointsystem. Et sådan vil forudsætte at der sker en
afprøvning i praksis, så man sikrer at den samlede indsats på bedriftsniveau
bliver vurderet retvisende i forhold til betydningen for biodiversiteten – også
ved sammenligning af bedrifter med forskellige forudsætninger i form af geografi, specialisering og naturindhold.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
Number of pages16
Publication statusPublished - 16 Sep 2021

ID: 280175338