BIOlink

Nye øvelser til gymnasier og tekniske skoler


BIOlink er et øvelsestilbud til HTX- og STX-klasser med fagene biologi, kemi og/eller bioteknologi som højniveaufag.

Interesserede elever fra Gl. Hellerup gymnasium

BIOlink består af to øvelser:
1. Enzymkinetik
2. Proteinoprensning og test af     medicin

Øvelserne har elevernes praktiske laboratoriearbejde i fokus og bliver koblet med teori om antibiotikaresistens, bakterier og enzymer. Klassen bliver delt op i to hold, der laver én øvelse hver. Klassen bliver samlet til sidst, så de kan dele deres resultater med hinanden. Undervisningen bliver tilrettelagt efter, hvilket højniveaufag klassen har.

Øvelserne omhandler samme tema -antibiotikaresistens - og tager udgangspunkt i det nyligt opdagede enzym NDM-1, der gør bakterier multiresistente over for penicillin-klassen af antibiotika. Enzymet udgør derfor en væsentlig trussel mod menneskets sundhedstilstand.

Øvelserne udføres i de topmoderne klasse-1-laboratorier på Biologisk Institut i Københavns Universitets Biocenter. Vi benytter det ufarlige enzym beta-lactamase, der er let at arbejde med og giver lynhurtige resultater. Det er rutinerede biokemi- og biologistuderende, der står for undervisningen.

Besøget er gratis for htx/stx. Book besøg her . Vi kan undervise én klasse af gangen (max. 35 elever), og besøget varer ca. 3 timer.”