Nyheder – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Formidling > Nyheder

Forskningsnyheder

Tretten bevillinger til forskere på Biologisk Institut
3. maj 2018

Fire nye professorer i 2017
31. august 2017

Ti bevillinger til forskere på Biologisk Institut
22. juni 2016

Steroid hormones play critical roles in development and disease
21. juni 2016

Kresten Lindorff-Larsen ny professor på BIO
1. juni 2016

Beetle Hormones Creates Eco-Friendly Pest Control
Internationaliseringsstipendium, Carlsbergfondet 2016

Marinbiologer i nye omgivelser
14. marts 2016

New affiliated professor at Department of Biology
6. januar 2016

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur
18. december 2015


Undervisningsnyheder

Studerende undersøger insektlivet på Nørre Campus
7. april 2016

I nærkontakt med Arktis
29. februar 2016


Videofilm

Primære cilier - cellernes ultimative antenner - Søren Tvorup Christensen (2015)
Professor Søren Tvorup Christensen og Lektor Lotte Bang Pedersen er førende i Danmark inden for forskningen i primære cilier, der fungerer som antenner på overfladen af de fleste celler i vores krop. De primære cilier er unikke sensoriske organeller, der opfanger signaler fra cellernes omgivelser og omsætter disse til information inde i cellen. Dette har stor betydning for cellernes evne til at danne væv og organer under fosterudvikling samt opretholde organers funktion hos voksne. Derfor kan fejl i antennerne forårsage svære fostermisdannelser og give ophav til sygdomme såsom diabetes, fedme, kræft og kognitive lidelser. I denne film fortæller Søren Tvorup Christensen om deres arbejde, og hvordan ny viden inden for primære cilier på sigt kan bidrage til forbedret diagnose og behandling af patienter med disse sygdomme.

Primary Cilia - the cells' ultimate antennae - Søren Tvorup Christensen (2015)
Professor Søren Tvorup Christensen and Associate professor Lotte Bang Pedersen are leading experts in Denmark on primary cilia, which function as antenna on the surface of most cells in our body. Primary cilia are unique sensory organelles that register signaling molecules form their surroundings and transmit the signals into a cellular response. This controls the ability of cells to coordinate tissue and organ development during embryonic and fetal development and to maintain the function of organs in the adult. Consequently, defects in primary cilia are a major cause of severe birth defects and disease in the adult such as diabetes, obesity, cancer and cognitive disorders. I this movie, Søren Tvorup Christensen presents their work, and how new knowledge on primary cilia may contribute to better diagnosis and treatment of patients with this diseases and disorders.