Fire nye professorer i 2017 – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Formidling > Nyheder > Fire nye professorer i...

31. august 2017

Fire nye professorer i 2017

Riikka Rinnan – 1. marts

The Dean has decided to appoint Riikka Rinnan as professor in Ecosystem-Atmosphere Interaction at the Department of Biology from March 1, 2017.

Riikka Rinnan has a PhD in environmental science from University of Kuopio in Finland, received in 2003. She has worked as an associate professor at the Department of Biology, University of Copenhagen since 2010 and is since 2016 the head of section for Ecology Section. She has a broad background in environmental science and ecology, including processes related to the soil carbon storage, plant-soil interactions, and ecosystem-atmosphere interactions.

Riikka Rinnan´s ongoing research focuses on the ecosystem-atmosphere interactions, mainly on the control of the emission of biogenic volatile organic compounds (BVOC), especially in the Arctic. BVOC are gaseous chemicals originating from all living organisms and especially plants. In the atmosphere, BVOCs rapidly undergo reactions influencing the concentrations of greenhouse gases like methane and ozone. They contribute to the formation of particles that scatter radiation and can even condense to form clouds, which may cool the climate, but they can certainly also have the reverse effect.

Ole Pedersen – 1. juli

Ole Pedersen ansættes som professor i ferskvandsøkologi på Ferskvandsbiologisk Sektion per 1. juli 2017. Ole arbejder med vandplanters økologi og fysiologi i både vandløb, søer og i havet med specielt fokus på undervandsfotosyntese og -respiration og de mange specielle tilpasninger som vandplanterne har udviklet til livet under vand. Han vil desuden udbygge sin forskning i landplanters oversvømmelsestolerance og håber at forskningen på sigt kan lede til udvikling af afgrøder der bedre tåler de oversvømmelser som klimascenarierne forudser, vil optræde hyppigt i fremtiden. Ole fortsætter sin undervisninger på de to store bachelorkurser, Organismernes Diversitet og Almen Økologi, og han vil ligeledes fortsat fungere som PhD koordinator på BIO.

Rasmus Hartmann-Petersen – 1. september

Dekanen har truffet beslutning om at ansætte Rasmus Hartmann-Petersen som professor i proteinkvalitetskontrol og proteasomal proteinnedbrydning i Sektion Biomolekylære Videnskaber ved Biologisk Institut pr. 1. september 2017.
Proteinerne i vore celler bliver konstant fornyede, idet de gamle nedbrydes og erstattes af nye. Rasmus arbejder med, hvordan vores celler kan skelne mellem de proteiner, der skal nedbrydes og dem som ikke skal, med særlig fokus på sygdomsrelevante proteiner, og håber, at denne forskning på sigt kan lede til udvikling af værktøjer til mere nøjagtige diagnoser og bedre behandlinger for en række arvelige sygdomme. Rasmus fortsætter sin undervisning af studerende på molekylær biomedicin, biologi og biokemi i kurserne Proteinkemi & Enzymologi samt Genteknologi.

Guojie Zhang – 1. september

Dekanen har truffet beslutning om at ansætte Guojie Zhang som professor i “Genomics and Evolutionary Biology” ved Biologisk Institut pr. 1. september 2017. Guojie Zhang blev PhD i 2010 fra Kunming Institute of Zoology under The Chinese Academy of Sciences. I 2012 blev han tilknyttet Biologisk Institut gennem et Marie-Curie International Fellowship og i 2015 udnævnt som Tenure-track Assistant Professer. Guojie Zhang forsker i biodiversitet og genomers udvikling. Hans forskning har således medvirket til at belyse de molekylære mekanismer der ligger til grund for tilpasning og artsdannelse hos et bredt spektrum af dyrearter. Guojie Zhang har været (co-)PI på store internationale konsortier blandt andet "Bird 10K" og "Genome 10K".