Sektion for Økologi og Evolution 

Sektionen forsker og underviser inden for alle væsentlige områder i biologien, hvor økologi og evolution spiller sammen. Forskningen er først og fremmest drevet af hypoteser og koncepter om de grundlæggende principper for livets organisering og funktion.

Sektionen består af

Vi arbejder med alle typer af organismer (dyr, planter, svampe og bakterier) fra mange forskellige habitater (især terrestriske) og områder i verden (f.eks. feltarbejde i Danmark, Europa, Grønland, Sydøstasien, Afrika, Antarktis, samt Syd-, Mellem- og Nordamerika).

Samtidig arbejder vi ofte på tværs af fagområder og anvender de nyeste teknologier vedrørende DNA (herunder genomics), GIS og udforskning af dyrs kommunikation i særlige laboratorier.

Vores arbejde retter sig mod at forklare, udvikle og formidle:

  • Den evolutionære økologi hos populationer af dyr og planter, der gensidigt påvirker hinanden.
  • Populationsgenetik, genomics og co-evolutionære processer i populationer.
  • Fordelingen af den biologiske diversitet i tid og rum, mekanismerne bag makroøkologiske mønstre samt effekten af klimaforandringer.
  • Evolutionen af samfund og samarbejde hos dyr, og hvorledes sociale og seksuelle konflikter bliver reguleret.
  • Evolutionen af akustisk, visuel og kemisk kommunikation samt de bagvedliggende mekanismer.
  • Naturbevaring baseret på conservation-biologi, herunder dynamik af metapopulationer, invasive arter og international forvaltning af biodiversitet og truede arter.
  • Alle anvendelser af økologiske, evolutionære og adfærdsmæssige principper til sygdomsforskning, biologisk kontrol, miljøforvaltning, softwareudvikling eller vurdering af dyrevelfærd.


Samarbejder
Forskningen er ofte interdisciplinær, både inden for sektionen og i samarbejdet med andre forskningsgrupper ved eller uden for universitetet, især på områderne genomics, patologisk mikrobiologi, organisk kemi, biodiversitet, miljøøkonomi, ressourceforvaltning, palæobiologi, geografi, klimatologi og dyrs kommunikation.

Undervisning
Sektionen underviser bredt på Biologi-uddannelsen, men har også kurser, der er relevante for studerende i Biokemi og Molekylær Biomedicin, fra LIFE eller med en helt anden baggrund. På bachelordelen af Biologi har vi ansvar eller medansvar for Organismernes Diversitet, Populationsbiologi, Biodiversitet og Conservation.

På kandidatdelen giver vi med et bredt udbud af kurser mulighed for to specialiseringer med særlige kompetencer. Den ene er profilen i Økologi og Evolution, hvor man med praktisk og teoretisk træning kommer dybere ind i sektionens forskningsemner og -metoder. Den anden er profilen i Natur og Miljø, der retter sig mod undersøgelse og forvaltning af naturen og miljøet på et biologisk og videnskabelig grundlag, herunder organismekendskab.

Vi har desuden mange projekter på alle niveauer, hvor man som studerende går ind i de aktive forskningsmiljøer og udvikler og afprøver egne ideer.