Velkommen til Terrestrisk Økologi

Organismer Faciliteter Projekter/kurser Forsknings fokus

Sektionen dækker syv arbejdsområder

 HOVEDANSVARLIG ARBEJDSOMRÅDE
 Anders Michelsen Plant physiological ecology and biogeochemistry
 Flemming Ekelund Diversity and function
 Helge Ro-Poulsen Ecophysiology and environmental management
 Rasmus Kjøller Fungal Ecology
 Riikka Rinnan Ecosystem-atmosphere interactions
 Søren Christensen Carbon turnover dynamicsPlanters og mikroorganismers biologiske aktivitet omdanner, transporterer og evt. ophober såvel naturlige som miljøfremmede stoffer i vores økosystemer. Miljøpåvirkninger som fx klimaændringer og pesticid-forurening påvirker organismerne, og kan derfor få alvorlige effekter på de biologiske processer og dermed på miljøet. Planter indgår i symbioseforhold med svampe og bakterier, og en række andre organismer er tæt knyttet til planters rodzone; fx bakterier, protozoer og nematoder. Vores forståelse af lokale og globale biogeokemiske kredsløb, og vores chancer for at forudse effekten af miljøpåvirkninger, afhænger derfor af vores forståelse af interaktionerne mellem organismerne indbyrdes og mellem organismerne og miljøet. Dette dobbelte fokus på både økosystemers kredsløb samt på de enkelte organismer, der driver dette kredsløb, er Terrestrisk Økologis hovedopgave. Sektionen udbyder en lang række spændende kurser og projekter med fokus netop på terrestriske organismer og processer. Vores laboratorier er nyindrettede og velfungerende og indeholder en lang række moderne avanceret apparatur