Sektion for Celle- og Udviklingsbiologi

Sektionens forskningsprojekter er koncentrerede om centrale cellebiologiske problemstillinger, såsom studier af de signalerings- og transportmekanismer, der styrer reguleringen af cellevolumen, celleproliferation, morfogenese, differentiering, samt programmeret celledød i normale celler og i cancerceller.

I forbindelse med disse problemstillinger studeres bl.a.

  • centrale iontransportproteiner
  • kinaser/fosfataser
  • transkriptionsfaktorer
  • den ekstracellulære matrix
  • celle-celle interaktioner
  • dannelsen og funktionen af cilier - herunder specielt det primære cilies rolle i vækstregulering og migration