Sektion for Ferskvandsbiologi – Biologisk Institut - Københavns Universitet

BIO > Forskning > Ferskvandsbiologi

Sektion for Ferskvandsbiologi

Sektionen består af én forskningsgruppe, Ferskvandsøkologi, som omfatter alle sektionens medlemmer og fokuserer på forskning i:

  • Søer
  • Vandløb og vådområder
  • Kystnære farvande

Sektionen har siden 1908 haft til huse i Hillerød, men flyttede i maj 2013 til Universitetsparken 4 i København.

Forskningen er med til at besvare grundlæggende spørgsmål indenfor biologisk diversitet, organismers tilpasninger til det akvatiske miljø, samt de akvatiske økosystemers struktur og funktion. Sektion for Ferskvandsbiologi er således blandt de førende i verden inden for disse felter:

  • Undersøgelser af mikrobiel omdannelse af organisk stof og biogeokemiske processer relateret til akvatiske organismer og økosystemer.
  • Undersøgelser af akvatiske organismers økologi og fysiologi ved hjælp af innovative mikrosensor teknikker
  • Forudsigelser af sammensætningen af arter, samfund og biodiversitet ud fra øko-fysiologiske eksperimenter og miljødata.
  • Anvendelse af automatiske overvågningssystemer og matematiske modeller til at undersøge effekten af lokale og globale klimaændringer, landbrug og eutrofiering på kvaliteten af ferske vande.
  • Beskrivelse af biodiversitet, fødekædeinteraktioner og økosystem respons på ekstreme forhold (f.eks. arktiske og alpine miljøer).

Samarbejdspartnere

Sektion for Ferskvandsbiologi nyder frugtbart samarbejde med blandt andet følgende partnere inden for universiteter og sektorforskning:


Og fra det private erhvervsliv: