Projekt Filsø – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Velkommen til Filsoe

Kort fortalt

Dette site har til formål at informere om udviklingen af Filsø

Filsø?

Filsø er et 2.320 ha stort naturområde, som ligger omtrent 17 km nordvest for Varde, kun et par km fra Vesterhavet. Selve søen er ca. 915 ha fordelt på to bassiner – Søndersø og Mellemsø. Filsø var i en lang årrække fuldstændig drænet, og arealerne blev anvendt intensivt til landbrug. I 2010 opkøbte Aage V. Jensen Naturfond arealerne omkring den gamle sø med det formål at naturgenoprette området. Filsø er med sine 915 ha Danmarks sjette største sø. Se kort over Filsø.

Monitering af udviklingen

Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet står for et større moniteringsprojekt på Filsø, som foreløbig strækker sig over en treårig periode (2013-2015), og midlerne er bevilget af Aage V. Jensen Naturfond. Projektet har til formål at følge søens udvikling, som i kraft af bl.a. sin størrelse, historie og placering er et pionérområde for seriøs naturgenopretning på tidligere landbrugsarealer.

Foreløbige resultater

Moniteringsprojektet har på nuværende tidspunkt været i gang i et år, og der foreligger derfor resultater fra søens allerførste vækstsæson i 2013. Moniteringssæsonen 2014 er skudt i gang, så hold øje med siden, da den løbende bliver opdateret.

Læs mere på de forskellige sider i venstremenuen.