Historien bag Filsø – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Filsø > Baggrundshistorie

Baggrundshistorien om Filsoe

 

Baggrundsinformation

Storhedstiden

Op gennem tiden har der været rift om arealerne ved Filsø. Før 1800-tallet var Filsø Danmarks andenstørste sø. Søens areal var mindst 2000 ha, måske i nogle perioder endda op mod 2800 ha. Fra adskillige beretninger vides det, at Filsø var et storslået naturområde både dyre- og plantemæssigt, og mange af den fynske maler Johannes Larsens motiver er fra dette område.

Afvandingen

I løbet af 1800-tallet begyndte landvindingen og Filsøs uheld var, at den var lavvandet og fladbundet. Det var derfor alt for nærliggende at dræne søen og udnytte jorden. Afvandingen skete af flere omgange, og i slutningen af 1940’erne lå kun to mindre vandområder tilbage: Fidde Sø på ca. 70 ha i det nordøstlige hjørne og Søvig Sund på ca. 20 ha i det sydøstlige hjørne. Resten af arealerne blev i en lang årrække udnyttet intensivt til landbrug.

Genopstandelsen

Redningen blev, at Aage V. Jensen Naturfond i 2010 opkøbte arealerne ved Filsø med det formål at naturgenoprette området. Arealerne blev taget ud af drift, og forarbejdet gik i gang. Efter 2½ års grundige forberedelser blev der i juli 2012 åbnet for vandtilførslen til Søndersø, og i oktober gjaldt det samme Mellemsø. Begge bassiner var vandfyldte inden udgangen af 2012, og resultatet blev en 915 ha stor ferskvandssø beliggende på de tidligere landbrugsarealer.

Ferskvandsbiologisk Laboratorium følger Filsøs udvikling, læs mere om moniteringsprojektet her