Resultater 2013 – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Filsø > Resultater 2013

Resultater fra Filsoe 2013

Status på Moniteringsprojektet

2013 var Filsøs første hele vækstsæson, og vi var således meget spændte på at komme i gang med feltarbejdet.

Moniteringsarbejdet kunne først påbegyndes i slutningen af april grundet massivt isdække det år. Til gengæld har den milde vinter i 2013/2014 forlænget feltsæsonen og gjort det muligt at lade forskningsudstyret blive i søen året ud. Vi har derfor data for vinterperioden, hvilket giver et mere komplet helårsbillede, ikke mindst i forhold til udarbejdelse af massebalancemodeller og deslige.

Læs mere om resultaterne fra 2013 i venstremenuen eller herunder: