Forside – Biologisk Institut - Københavns Universitet

Social evolution > Forside

Velkommen til

Center for Social Evolution (CSE)

Center for Social Evolution søger svar på fundamentale spørgsmål om hvorledes komplekse biologiske systemer opstår, udvikles og opretholdes ved naturlig selektion. Som modelorganismer bruges sociale insekter (myrer, bier, hvepse og termitter), da disse insekter uafhængigt har udviklet spektakulære sociale systemer med arbejdsdeling i både reproduktion og fremskaffelse af føde, avanceret kommunikation, oplagring af føde, kollektive forsvarssystemer, sygdomsbekæmpelse, affaldshåndtering og landbrug. Dette har stået på i næsten 150 millioner år uden hjælp fra den selvbevidsthed, intelligens og kulturelle udvikling, som har formet vore egne samfund. De grundlæggende paradigmer bag CSE’s forskning er teorierne om inklusiv fitness og slægtskabsselektion (kinselektion). Disse teorier har givet inspiration til et særligt forskningsprogram, som beskæftiger sig med den evolutionære baggrund for graviditetskomplikationer samt psykiske lidelser hos mennesket.