Nyheder 2018

 • To Sapere Aude bevillinger til Biologisk Institut

  04.12.2018

  To unge forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, modtager den prestigefyldte ’Sapere Aude Starting Grant’ fra Danmarks Frie Forskningsfond. Lektor Sine Lo Svenningsen er molekylærbiolog indenfor mikrobiel genetik, og adjunkt Rasmus Heller er evolutionsbiolog med speciale indenfor evolution og biodiversitet hos større pattedyr. »

 • Kulstofbegrænsning af søernes produktivitet

  21.11.2018

  Det er velkendt, at næringsstoffernes, lysets og CO2’s betydning for planteplanktonets produktivitet i søer sker gennem fotosyntesen. Indtil nu har man antaget, at CO2-optagelsen fra atmosfæren fuldt ud kunne dække planteplanktonets behov i næringsrige søer. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at det højere indhold af uorganisk kulstof i hårdt vand i kalkrige, næringsrige søer kan øge planteplanktonets produktivitet op til fem gange om sommeren. »

 • Det første humane membranprotein er kortlagt i Danmark

  12.11.2018

  Det største lager af fedt findes hos mennesket i specialiserede fedtceller. Jo mere føde man indtager, des mere fedt lagres i kroppen – og omvendt - jo mere man bevæger sig, des mere fedt skal kroppen bruge. Banebrydende forskning fra Københavns Universitet har givet ny grundlæggende indsigt i, hvorledes fedtceller hos mennesker omstiller sig fra en situation, der kræver opmagasinering af fedt til en situation, der kræver frigivelse af fedt. »

 • Statens Naturhistoriske Museum lægges sammen med Biologisk Institut

  02.11.2018

  Rektor ved Københavns Universitet har, efter indstilling fra dekanen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, besluttet at lægge Statens Naturhistoriske Museum sammen med Biologisk Institut. Arbejdet med at gennemføre fusionen går i gang med det samme og forventes at være gennemført medio 2019. »

 • Lundbeck Fellows 2018 Amelie Stein, Biomolecular Sciences

  23.10.2018

  Amelie Stein, Assistant Professor in the section for Biomolecular Sciences, is one of the 5 recipients of the 2018 Lundbeck Foundation Fellowship, which will support each Fellow’s research for 5 years with 10mDKK.   »

 • Naturvidenskabelig Kulturnat for hele familien

  04.10.2018

  På Kulturnatten den 12. oktober indbyder alle de naturvidenskabelige institutter på Nørre Campus i Universitetsparken til aktiviteter og foredrag for børn, unge og voksne. Få en oplevelse ud over det sædvanlige.

  »
 • Hvad 141.431 genomer kan fortælle

  04.10.2018

  Verdens hidtil største forskningsundersøgelse af genomer hos gravide kvinder er netop offentliggjort i forskningstidsskriftet Cell. Undersøgelsen er lavet i Kina med deltagelse af forskere fra blandt andet Københavns Universitet. Og resultaterne er opsigtsvækkende. »

 • 3D print af levende strukturer med indbyggede sensorer

  28.09.2018

  En ny 3D-print metode kan afsløre, hvor effektivt levende celler optager eller producerer ilt når de vokser i komplekse strukturer. Det kan få stor betydning for blandt andet forståelsen af bakterie interaktioner og hvordan mikroalger bedst mulig omsætter lys, men det kan også blive et stærkt redskab inden for stamcelleforskningen og vævs- og knoglebehandling. »

 • Smitsomme bakterier går i dvale og skjuler sig for antibiotika

  21.09.2018

  Forskere på Københavns Universitet har opdaget en ny overraskende taktik hos sygdomsfremkaldende bakterier, som prøver at overleve antibiotika-behandling: De går i dvale. »

 • Et nyt permafrost gas mysterium

  24.08.2018

  Når permafrosten tør, kickstarter en række biologiske processer, som potentielt kan frigive en række klima-relevante gasser. Kuldioxid og metan er velkendte drivhusgasser, men forskerne er interesseret i, hvad der sker med andre gasser. Nyt studie fra Københavns Universitet viser, at mikroorganismer i jorden kan have afgørende betydning. »

 • Populær gen-saks kan bruges til at efterligne kræftceller

  24.08.2018

  Et dansk forskningsstudie viser, at CRISPR-teknologien, som kan klippe og klistre i gener, kan bruges til at danne cirkelformet DNA. Denne form for DNA kan bære på kræftgener, så den nye viden kan være central i forståelsen af, hvordan kræft opstår. »

 • Professor Jacobus Boomsma modtager Hamilton Prisen 2018

  17.08.2018

  Jacobus (Koos) Boomsma har netop modtaget den prestigefyldte Hamilton Pris fra ‘The International Union for the Study of Social Insects (IUSSI)’ ved unionens 18. 4-årlige kongres, der blev afholdt d. 5-10. August 2018 i Guarujá, Brasilien. »

 • Forskere skaber ny teknik og løser central gåde for cellers hukommelse

  16.08.2018

  Med en helt ny, banebrydende teknik er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at finde et protein, der er ansvarlig for, at ’hukommelsesinformation’ bliver overført, når celler deler sig. Det har afgørende betydning for forståelsen af menneskets udvikling fra én celle til en hel krop. »

 • Ny algoritme lukker store huller i det genetiske landkort

  18.06.2018

  Forskere fra Sektion for Bioinformatik & RNA Biologi ved Biologisk Institut på Københavns Universitet har udviklet en ny, banebrydende algoritme, som gør hidtil usynlige mutationer i menneskets arvemasse synlige. »

 • Bedre forståelse for regulering af insulin frigivelse

  14.06.2018

  Forekomsten af Type-2 diabetes er stærkt stigende i hele verden. At forstå de mekanismer, hvorved beta-cellerne i bugspytkirtlen reguleres, er stadig en udfordring for forskerne. Ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet er kommet nærmere et svar. »

 • Fjernelse af mandler og polypper er forbundet med luftvejssygdomme, allergier og infektioner

  12.06.2018

  Helbredsdata fra over en million danske børn har dannet grundlag for et studie fra Københavns Universitet, som bl.a. påviser at risikoen for nogle luftvejssygdomme senere i livet forhøjes betragteligt, hvis mandlerne er fjernet. »

 • En glasvæg understøtter mikroalgers fotosyntese

  04.06.2018

  Kiselalger er mikroskopiske alger, der lever i oceaner, søer og floder overalt på Jorden og er blandt de vigtigste producenter af ilt og biomasse. Kiselalger bygger en bemærkelsesværdig nano-porøs cellevæg af glas (kisel) omkring dem. Forskere fra Københavns Universitet har nu vist, at cellevæggens nano-struktur optimerer diatomeernes udnyttelse af sollys. »

 • Ny viden om overførsel af antibiotikaresistens mellem bakterier

  24.05.2018

  Forskere på DTU og Københavns Universitet har påvist, at bakterier kan udveksle gener med antibiotikaresistens i større udstrækning end hidtil antaget. De nye resultater er et vigtigt skridt mod bedre muligheder for i fremtiden at reducere spredningen af antibiotikaresistens »

 • Bakterier kan overleve stress

  22.05.2018

  De fleste bakterier kan overleve i naturen under ekstreme forhold, selv når de mangler næring eller angribes af omgivelserne. Bakterier har blandt andet udviklet en mekanisme, hvor de kan gå i en slags dvale-tilstand, fx hvis de angribes af antibiotika – og så er de modstandsdygtige overfor næsten alt. Forskere fra Biologisk Institut har nu afsløret, hvordan bakterierne går i dvale-tilstand , hvilket er et vigtigt skridt for større forståelse af antibiotika-tolerans.  »

 • Tretten bevillinger til forskere på Biologisk Institut

  03.05.2018

  Elleve forskere fra Biologisk Institut har hentet tretten forskningsbevillinger hjem fra Det Frie Forskningsråd til et samlet beløb over 38 mDKK. »

 • Nye metoder for genetisk analyse og diagnose af inflammatoriske tarmsygdomme

  25.04.2018

  Inflammatoriske tarmsygdomme er en almindelig kronisk tarmlidelse. I Europa lider 1 ud af 250 personer af en tarmlidelse. »

 • Geleplankton på menuen hos små ålelarver

  18.04.2018

  Ålebestanden er faldet drastisk siden 1970’erne, og bestanden er på et kritisk lavt niveau. Nye genetiske undersøgelser af maveindhold hos vilde ålelarver fra Sargassohavet giver nu et bedre indblik i ålelarvernes biologi og bidrager med vigtig viden til nye fodertyper i opdræt. »

 • Three new Affiliated Professors at BIO

  09.04.2018

  Head of Research Nikolai Friberg, Dr. Lise Madsen, and Professor Saverio Cinti appointed Affiliated Professors at the Department of Biology
  »

 • Oversvømmelse, tørke og sygdomstolerance - et enkelt gen styrer det hele

  16.03.2018

  Et nyopdaget gen i ris styrer både oversvømmelse-, tørke- og sygdomstolerance, og opdagelsen er et stort skridt fremad på vejen mod smarte afgrøder, som kan modstå klimaforandringerne. »

 • Forskere finder nyt DNA-molekyle hos raske mennesker

  13.03.2018

  De fleste af os har set og kan huske skolebøgernes tegninger af vores arvemateriale, DNA og kromosomer, og mange forbinder DNA med lange, lige ’strenge’, der er pakket sammen i kromosomer. Men i kræftceller ser forskere ofte at DNA også kan eksistere som cirkler, der kan fremme kræftcellers vækst. »

 • Fejl i cellens antenne koblet til misdannede organer hos zebrafisk

  07.03.2018

  Et protein i bunden af ”antennen” hos mange af kroppens celler er afgørende for en vigtig type cellesignal, og om organer som hjertet udvikler sig ordentligt. Det viser forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet i forsøg med zebrafisk i et nyt studie.  »

 • Våbenkapløb i mikrobernes verden

  05.03.2018

  Kogende mudderpøle på Island er hjemsted for en række éncellede organismer og nye forskningsresultater viser, at de også udgør en sand biologisk slagmark og fundament for et våbenkapløb af hidtil ukendt omfang. Den nye viden om kampen mellem levende organismer i de kogende sumpe giver os en langt bedre forståelse af, hvordan mikroorganismer overlever, når de udsættes for stress, hvilket i fremtiden vil kunne udnyttes til udvikling af nye lægemidler. »

 • Livets ulidelige kompleksitet

  21.02.2018

  I den molekylære verden har man altid set livets grundbestanddele som sammensatte og indviklede at gennemskue, men indtil nu har man i strukturbiologien dog arbejdet inden for en vis orden i kaosset. Et protein har kun haft en funktion, når struktur og form var tilstede. Den orden er slut nu.  »

 • Øjne i dybet

  06.02.2018

  De fleste af os kender de smukke søstjerner fra strandbredden uden at tænke nærmere over, hvordan de klarer sig i havet – og særligt ikke de arter som lever i det mørke dybhav. Forskere fra bla. Biologisk Institut, Københavns Universitet har netop offentliggjort overraskende resultater om søstjerners øjne og syn i det mørke dybhav. »

 • To talentfulde forskere fra Biologisk Institut modtager Villums Young Investigator Programme

  23.01.2018

  To unge forskere fra Biologisk Institut har modtaget fornemme donationer fra Villum Fondens ’Young Investigator Programme’ – begge har de fokus på forskning af ganske særlig – og endda ’livsfarlig’ - karakter. »

 • Modighed kan være arvelig

  22.01.2018

  I et samarbejde mellem Biologisk Institut, Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital har forskere for første gang fundet en direkte sammenhæng mellem antallet af nerveceller og modighed.  »

 • Genetisk forskning giver nyt håb for zebraen

  22.01.2018

  Steppezebraen er den zebra-art, vi alle kender fra den afrikanske savanne. Arten findes i hele det østlige og sydlige Afrika og har hidtil været opdelt i seks underarter. Men nu afslører forskere indenfor genetik, at virkeligheden er mere nuanceret end som så. Og det kan betyde en bedre indsats for bevarelse af zebraen.   »

 • Pygmæ-elefanten på Borneo er stærkt truet af udryddelse

  18.01.2018

  Der har altid været stor mystik om Borneos elefanter. For at kunne hjælpe de få og særegne pygmæ-elefanter til overlevelse er det vigtigt at forstå deres oprindelse og livsvilkår i naturen. Forskere fra blandt andet Københavns Universitet er i gang med at kortlægge dens livsbetingelser og forstå, hvordan den overhovedet er kommet til Borneo. »

 • Grønlændere giver ny viden om fedme og diabetes

  09.01.2018

  I Grønland og mange andre lande verden over er fedme og diabetes et voksende problem. Vi ved, at både miljø og vores gener spiller en rolle i begge sygdomme, men præcis hvilken rolle vores gener spiller er stadig et åbent spørgsmål. I en netop offentliggjort forskningsartikel i det velansete tidsskrift Nature Genetics er forskere fra blandt andet Københavns Universitet kommet et skridt nærmere på svaret. »