Nyheder 2019

 • Nye bevillinger til forskere på Biologisk Institut

  10.12.2019

  7 forskere fra Biologisk Institut har hentet forskningsbevillinger hjem fra Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden til et samlet beløb på over 16 mDKK. »

 • Nye forskningsundersøgelser af den blåfinnet tunfisk

  09.12.2019

  Professor John Fleng Steffensen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet er med i et nyt, stort fransk forskningsprojekt om undersøgelser af den blåfinnet tuns fysiologi og migrationsprocesser. Forskningen er et samarbejdsprojekt med bl.a. CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique) og IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). »

 • To Sapere Aude-bevillinger til Biologisk Institut

  19.11.2019

  Kenneth Agerlin Halberg fra Sektion for Celle- og Neurobiologi, og Sandra Breum Andersen, Sektion for Mikrobiologi, Biologisk Institut modtager den prestigefyldte Sapere Aude forskningsleder bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sapere Aude bevillingerne har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.  »

 • Bikarbonat styrer den globale udbredelse af vandplanter

  14.11.2019

  Alle vandplanter foretrækker CO2 til fotosyntesen, men mange kan også udnytte bikarbonat. Det sikrer bikarbonatbrugerne en fordel, da indholdet af bikarbonat ofte er højt i søer, mens CO2 indholdet er lavt. I en artikel i tidsskriftet SCIENCE viser forskere fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium sammen med kolleger fra ind- og udland, at hyppigheden af bikarbonatbrugere i søer verden over er styret af det varierende bikarbonatindhold. »

 • Kim F. Rewitz receives 5 mDKK from the Lundbeck Foundation

  24.10.2019

  The Lundbeck Foundation has decided to support 20 research projects - each receiving 5 million DKK from the Ascending Investigators support program. The program aims to support established, experienced and talented health science researchers and potentially make a significant contribution to the health sciences. Associate Professor Kim F. Rewitz from Department of Biology, University of Copenhagen is one of them. »

 • Venlige bakterier står sammen for at overleve

  10.10.2019

  Ny bakterieforskning fra Københavns Universitet viser, at det nærmere er ’survival of the friendliest’ end ’survival of the fittest’, der gør sig gældende, når grupper af bakterier skal overleve. Bakterierne gør nemlig plads til hinanden og opgiver egenskaber, hvis det gavner bakteriesamfundet som helhed. Opdagelsen er et stort skridt på vejen til at forstå bakteriernes komplekse samspil og udviklingen af nye behandlingsmodeller for en lang række folkesygdomme og nye grønne teknologier. »

 • Virus vinder over vært - våbenkapløb mellem mikroorganismer

  30.09.2019

  Prokaryoter og deres vira udgør en yderst mangfoldig og divergerende gruppe af biologiske enheder på Jorden. I løbet af evolutionen har prokaryoter udviklet en lang række defensive strategier overfor indtrængende genetiske elementer, mens mekanismer til at imødegå disse, er opstået i vira. Forskere fra Københavns Universitet har karakteriseret et nyt protein fra en arkæevirus, og deres resultater er netop blevet udgivet i det prestigefyldte tidsskrift Cell. »

 • Seven innovative Villum Experiment grants to the Department of Biology!

  10.09.2019

  The Department of Biology (BIO) has been incredibly successful obtaining grants from the Villum Experiment programme. Seven researchers have received a grant, corresponding to 13% of all granted Villum Experiment projects. »

 • ERC Starting Grant to Rasmus Heller

  02.09.2019

  Rasmus Heller, a tenure track Assistant Professor at the Section for Computational and RNA Biology, Department of Biology, has been awarded a Starting Grant worth €1.5 million from the European Research Council (ERC). »

 • Danmarks flora er forandret og mere ensformig

  01.08.2019

  Floraen af vilde planter i Danmark er ændret kraftigt siden 1800-tallet, men antallet af arter er højere i dag end det var dengang. Nettogevinsten dækker over store tab af sjældne arter og endnu større tilkomst af nye arter, der hovedsageligt har forvildet sig fra vores haver og ud i landskabet. »

 • En sjælden bi er genopdaget på Møn

  12.07.2019

  Sporeblodbien er netop blevet iagttaget på Møn – en bi, man ikke har set i Danmark siden 1958. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder. UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det. »

 • Geder bræger ikke tilfældigt

  09.07.2019

  Hvis du nogensinde har haft geder – eller oplevet dem i Zoologisk Have - så har du måske hæftet dig ved, at geder bræger forskelligt. Nu viser en ny forskningsundersøgelse fra blandt andet Queen Mary University of London og Biologisk Institut, Københavns Universitet, at geder ikke alene er i stand til at skelne mellem andre geders emotionelle tilstand gennem lyden af deres brægen – men de bliver også selv påvirket af den. »

 • Drøvtyggernes gener er guld værd

  21.06.2019

  Et nyt storstilet forskningsprojekt har kortlagt arvemassen for 44 arter indenfor drøvtyggere - en dyregruppe som, pga. deres biologiske mangfoldighed og fordi de omfatter adskillige af menneskets vigtigste husdyr, længe har fascineret forskere. Projektet kaster nyt lys over, hvordan evolutionen har frembragt de genetiske tilpasninger, som har gjort drøvtyggere til én af de mest succesrige dyregrupper på Jorden. Resultaterne er netop publiceret i tre artikler i det velansete naturvidenskabelige tidsskrift, Science. »

 • Arktis dufter mere med stressede planter

  10.06.2019

  Næsten alle plantearter udsender naturligt duftstoffer. Disse duftstoffer er en blanding af små molekyler, der let fordamper. De har en bred vifte af funktioner, fra at afskrække eller tiltrække insekter til at påvirke de fysiske og kemiske egenskaber af atmosfæren og klimaet. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt, hvordan den stigende temperatur og øget insektaktivitet påvirker frigivelse af duftstoffer fra planter til atmosfæren i Arktis. De skelsættende resultater er nu offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature plants. »

 • Planters stamceller tåler ikke for meget ilt

  23.05.2019

  Et internationalt samarbejde imellem forskere fra Danmark, Italien og Tyskland afslører, at lave iltkoncentrationer er nødvendigt for at sikre den fortsatte udvikling af nyt væv i planter. Deres opdagelse er netop publiceret i det internationale tidsskrift, NATURE. »

 • Plakat med vilde danske bier

  15.05.2019

  I Danmark er der nu registreret 292 forskellige arter af bier, hvoraf et udvalg af særlig interessante og forholdsvis let genkendelige arter præsenteres på en ny plakat. »

 • NOVO-millioner til forskning i fedme og diabetes

  15.05.2019

  Diabetes og fedme er et stærkt stigende problem på verdensplan. Det er årsag til, at Novo Nordisk Fonden støtter forskning på Københavns Universitet i de to sygdomme med 10 millioner kroner. Fonden har netop begunstiget ni forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på KU med i alt 90 millioner kr. med deres nye program Novo Nordisk Investigator. »

 • Plastforurening i verdenshavene truer jordens iltressourcer

  14.05.2019

  Ti procent af den ilt, vi indånder, kommer fra én bestemt slags bakterier i havet. Nye forskningsresultater, der netop er offentliggjort i det velansete forskningstidsskrift Communication Biology viser, at disse bakterier i høj grad påvirkes af plastforurening. »

 • Novo Nordisk Foundation is focusing on biological research

  10.05.2019

  The Novo Nordisk Foundation has again invested several million in biological research at the Department of Biology. This time, five prominent research leaders each receives the attractive Investigator grant, allowing them to continue and deepen their research areas. It is research that covers a wide range of biology - from DNA and RNA to sustainable crops, diabetes and obesity research. »

 • 5.000 år gammel familie-tragedie opklaret

  10.05.2019

  De mystiske omstændigheder vedrørende en 5.000 år gammel massegrav i Polen er nu blevet afdækket af et internationalt forskerhold med universiteterne i København og Aarhus i spidsen. Ofrene blev slået ihjel på brutal vis, men senere pænt begravet med gaver og alle i samme grav. Fossilt dna afslører, at det var et massemord på en familie. De nye forskningsresultater er med til at afdække en meget voldelig periode i den europæiske forhistorie, som vi ikke ved meget om i forvejen. Historien offentliggøres nu i det ansete amerikanske videnskabelige tidsskrift Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS). »

 • Klorid-kanal i muskelceller giver ny viden om muskelsygdomme

  30.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet har kortlagt strukturen af en vigtig kanal ind de menneskelige muskelceller. Den nye viden om klorid-kanalen kan bidrage til større forståelse af muskelsygdomme som ALS, og resultaterne kan forbedre lægemiddeludvikling hos NMD Pharma. »

 • Forskere udvikler ny effektiv metode til diagnosticering af bugspytkirtelkræft

  02.04.2019

  Forskere fra Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital, Roche Sequencing Solutions og ChemoMetec vil udvikle en række helt unikke teknologier, som tidligt kan diagnosticere bugspytkirtelkræft, der er en af de mest dødelige kræftsygdomme. »

 • Two Villum Investigator grants to professors at Department of Biology

  01.04.2019

  Two professors at Department of Biology (and the National History Museum of Denmark) each just received the prestigious Investigator grant from the Villum Foundation. »

 • A mating war in diving beetles has stopped the evolution of species

  20.03.2019

  In nature, males eager attempts to mate with females can be so extreme that they will harm females. Such negative impact of mating interactions has been suggested to promote the emergence of new species under some circumstances. Surprisingly, one type of diving beetle species now show that this conflict between the sexes can instead lead to an evolutionary standstill in which mating enhancing traits in males and counter-adaptations in females prevent the formation of new species.   »

 • En kulstofpumpe sikrer høj produktion i tætte vandplantebestande

  19.02.2019

  Det er velkendt, at vandplanter fælder kalk, som fremmer omdannelse af bikarbonat til CO2optagelse ved fotosyntesen Men derved forbruges ekstra uorganisk kulstof fra vandet, som kan hæmme den fortsatte fotosyntese. Nu har ny forskning fra Biologisk Institut, Københavns Universitet vist, at der kører en kulstofpumpe i lavvandede planterige søer, som sikrer kalkens genopløsning i bundvandet og natlig opblanding af det opløste kulstof til overfladevandet. Det er forudsætningen for morgendagens fotosyntese. »

 • Antibiotikaresistens spredes hurtigt

  17.02.2019

  Ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens. Fiskefodret forårsager øget antal og diversitet af antibiotikaresistensgener i fiskens tarm. Derved fremskynder overførslen af antibiotikaresistens langt hurtigere end tidligere antaget. »

 • Novo Nordisk Fonden satser på proteinforskning ved Biologisk Institut

  16.01.2019

  To professorer fra Biologisk Institut, Københavns Universitet har fået et afgørende skulderklap af Novo Nordisk Fonden. Fonden har netop tildelt dem hver en af de i alt seks store bevillinger i deres Challenge program og har samtidig sikret, at deres forskning kan foregå med det mest avancerede forskningsudstyr. En samlet bevilling på over 150 millioner kroner. »