10. maj 2022

Adskillige forskere fra Biologisk Institut modtager bevillinger fra DFF

Bevillinger

Flere forskere fra Biologisk Institut modtager massiv støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingerne dækker bredt de biologiske områder på instituttet - fra microRNA og tarmbakterier til jordbundsforhold og det Arktiske Ocean.

Danmarks Frie Forskningsfond har netop bevilget 746 mDKK til 'nyskabende og excellente' forskningsprojekter. Over fire procent af de i alt 210 bevillinger tilfalder forskere på  Biologisk Institut.

- Det er meget imponerende, at forskerne her på instituttet har kunnet indhente bevillinger i det omfang. Men vi er også i en spændende udvikling i øjeblikket. Det er ydermere med en vis stolthed, at jeg kan erfare, at 28% af de bevillinger, der er givet fra FNU og FTP (DFF |Natur og Univers samt Teknologi og Produktion) til Københavns Universitet, tilfalder forskerne på Biologisk Institut', siger institutleder Niels Kroer.

I pressemeddelelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond d. 10. maj udtaler bestyrelsesformand Maja Horst, 'De danske forskningsmiljøer fostrer forskere af meget høj kvalitet. Det er tydeligt, når vi ser niveauet på de forskningsprojekter, som i år har ansøgt om midler. Det er samtidig forskning, som spænder vidt i fagområder, og som har potentialet til at skabe videnskabelige nybrud til gavn for hele samfundet.

Otte forskere fra Biologisk Institut har modtaget bevillinger til ca. 29 mDKK til følgende ni forskningsprojekter:

Assessing the RISC of living in phosphotime 
Anders Peter Brodersen 
Beløb:2.425.973 DKK

Degradation signals in cytosolic proteins
Rasmus Hartmann-Petersen 
Beløb: 2.879.212 DKK

Food web models going underground: Generalists and specialists among predators of soil bacteria
Flemming Ekelund 
Beløb: 2.879.451 DKK

Nitrogen Fixation in a Changing Arctic Ocean: An Overlooked Source of Nitrogen?
Lasse Riemann 
Beløb: 2.875.999 DKK

Role of saprotrophic and mycorrhizal fungi in soil carbon storage in the Arctic (SapMyc)
Anders Michelsen 
Beløb: 2.880.000 DKK

Multimotor transport in primary cilia
Lotte Bang Pedersen 
Beløb: 2.845.601 DKK

Specialized ribosomes for green biotechnology
Anders Peter Brodersen 
Beløb: 2.860.832 DKK

How T7 Phage Defeats Persistent Escherichia coli Cells?
Yong Zhang 
Beløb: 2.879.992 DKK

SOCIAL NETWORKING IN THE GUT MICROBIOME
Søren Johannes Sørensen 
Beløb: 6.188.895 DKK