15. september 2021

BIO-forsker del af nyt internationalt NNF genomforskningscenter

Funding

I dag annonceres etableringen af en ny stor international satsning: Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease. Centrets erklærede formål er at være en verdensførende indenfor biomedicinsk forskning og innovation.

Lektor Robin Andersson fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet er med som en af ​​de første danske partnere i Centret, der etableres i samarbejde med Broad Institute ved MIT og Harvard - hvor det også vil høre hjemme. 

Centret, som Novo Nordisk fonden støtter med en bevilling på 290 mio. kr., vil danne rammen om internationalt forskningssamarbejde, der skal afdække de genetiske mekanismer ved komplekse sygdomme – noget der på sigt vil kunne føre til bedre behandlingsformer, bl.a. for type-2 diabetes og fedme.

Læs mere om Centret her 

/ Sidsel Kretzschmer Henriksen