8. april 2022

'Havets Koralvæsner' - visuel klimaforskning og formidling

Forskningens Døgn

Du har nu muligheden for at få et helt forunderligt kig ind i korallernes fantastiske verden. Projektet 'Havets Koralvæsner', der er et samarbejde mellem forskere på Biologisk Institut, Forskningens Døgn og Københavns Kommune præsenteres i Kulturhuset Indre By (KIBY) d. 24.–29. april 2022 samt rundt omkring i København i uge 16, 2022.

Koral
Foto: Anders Nydam

'Havets Koralvæsner' er en udstilling om koralforskning, der er skabt i tæt samarbejde mellem koralforskere ved Marinbiologisk sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet (under ledelse af professor Michael Kühl), dokumentarfilminstruktør og visuel formidler Maja Friis samt projektleder Sofie Mønster. Udstillingen fokuserer på at formidle viden om de koraldyr, der danner tropiske koralrev, som er et af klodens mest truede økosystemer som direkte konsekvens af klimaforandringerne.

Installationen er et oplevelsesrum, hvor korallernes makroskopiske liv og den seneste koralforskning formidles gennem levende billeder og lyd. Her kan man også møde forskere i en anderledes ramme og besøge et korallaboratorium med levende koraller. 

Med 'Havets Koralvæsner' eller 'Breathing Coral', som udstillingen også kaldes, har instruktør og visuel formidler Maja Friis - i tæt samarbejde med Danmarks førende koralforskere under ledelse af professor Michael Kühl, skabt et ekstraordinært rum, hvor vi kommer sjældent tæt på et af klodens vigtigste og mest livstruede økosystemer. 
- 'Kunstneriske udtryk kan sanseliggøre vores klimabevidsthed og skærpe vores sensitivitet overfor naturen. Den visuelle kunst kan bidrage til at understrege forskernes konklusioner og studier”, mener Maja Friis, der siden 2016 har samarbejdet med en række internationale koralforskere i Danmark og Israel. 
- “Med bevidstheden om de tragiske forandringer kloden gennemgår lige nu, føler jeg en stærk forpligtigelse til at bringe folks sanser tættere på den tragedie, som de menneskeskabte klimaforandringer har medført og fortsat fører med sig,” siger Maja Friis.
Koralrevene huser havets største biodiversitet, hvor de giver mad og husly til en fjerdedel af alle dyrearter i havet. De danner et vigtigt livsgrundlag for mere end en halv milliard mennesker verden over bl.a. som en vigtig kilde for fiskeri, og revformationerne beskytter tropiske kyster og øer mod storme og oversvømmelser. Klimaforandringernes effekt på koraldyrene, og dermed selve grundlaget for koralrevene, påvirker derfor millioner af mennesker verden over og har store konsekvenser for livet i havet.

- Professor Michael Kühl siger, ''Mange har sikkert hørt om, at koralrevene er truet af klimaforandringerne, og begreber såsom "koralblegning" og ”massedød på Great Barrier Reef” trækker overskrifter i medierne i disse år. Men hvad er det egentlig for nogle organismer, der opbygger koralrev, og hvordan er de truet? Det er noget af dét, vi gerne vil formidle i udstillingen. Her zoomer vi helt ind på koralrevets byggesten, og for nogle vil det måske være overraskende, at koraller faktisk er levende væsener, hvor bitte små polypdyr i samspil med deres algesymbionter danner store revformationer så som Great Barrier Reef, der kan ses fra rummet.’

- ´Som forsker kan det nogen gange være svært at få folk til at relatere til de organismer eller systemer man arbejder med. Jeg synes derfor, det er en spændende ny tilgang til vidensformidling af klimakrisen at samarbejde med kunstnere. I udstillingen vil vi gerne give de besøgende en umiddelbar, visuel oplevelse af koraller helt tæt på. Dette håber vi vil skabe en nysgerrighed til at gå i dialog med de tilstedeværende forskere og biologistuderende, som vil være klar til at fortælle mere om koraller, og hvordan klimaforandringer truer koralrevene.’, afslutter Michael Kühl.

Koral
Foto: Anders Nydam

I tilknytning til installationen etableres workshops for skoleklasser og udendørs projektioner af koraldyrene rundt omkring i København. Derudover præsenteres 3 talks, med bl.a. professor Katherine Richardson, ph.d. Gry Worre Hallberg og Rektor for Filmskolen Tine Fischer, hvor mødet mellem forskning, klima og kunst diskuteres i dialog med publikum.

Udstillingen 'Havets Koralvæsner / Breathing Coral' åbner søndag d. 24. april kl. 15:00-20:00 og har åbnet alle dage indtil d. 29. april kl. 15-21:30.

Du kan følge forskernes arbejde i laboratoriet her

Læs mere om Forskningens Døgn og programmet for hele ugen her