8. september 2022

De vilde ideer trives på Biologisk Institut

Bevilinger

I dag uddeles årets Experiment-millionbevillinger fra VILLUM FONDEN. Biologisk Institut modtager 10% af alle bevillingerne  og 1/3 af bevillingerne til Københavns Universitet.

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN højrisikovillig kapital til at støtte forskningsideer, der går på tværs af gængs tænkning og udfordrer vores verdensbillede. Seks dygtige, både nyudsprungne og etablerede, forskere fra BIO er blevet udvalgt ved en anonymiseret proces, hvor kun forskningsideens kvalitet og ikke ansøgerens tidligere meritter bedømmes. 

Institutleder Niels Kroer udtaler: ”Det er et fantastisk resultat og et udtryk for en stor evne til at tænke vildt og nytænkende blandt instituttets forskere – og så  er det et udtryk for et højt forskningsfagligt niveau på Biologisk Institut. Det er også meget glædeligt, at 4 af de 6 bevillinger er gået til kvinder – en klar understregning af, at det fulde forskningspotentiale først vil blive nået, når vi har sikret ligelig kønsbalance på universiteterne.”

Bevillingerne er på godt 2 mio. kr og projekterne løber over de næste 2 år.

Lektor Katrine Worsaae
Unravelling the genome of one of the smallest and rarest animal phyla - Micrognathozoa

Postdoc Tanvi Taparia
Microbes and their sinister social lives

Postdoc Maria Mosshammer
Imaging of temperature distributions over flow-exposed aquatic surfaces

Ph.d Benjamin Hanson Schantz-Conlon
coNtrolling interactiOns betWeen fungus-insect muTualists (NOWT)

Ph.d C.S. Neethu
Nanoplastic corona: An unknown, emerging cradle of bacterial evolution

Akademisk medarbejder Simon Bressendorff
CryRNA: a new class of cryptic, genic nuclear RNA

Læs pressemeddelelsen fra VILLUM FONDEN

Af Sidsel Henriksen

Emner