20. november 2020

Endnu en forsker fra Biologisk Institut kom gennem nåleøjet hos Danmarks Frie Forskningsfond

Sapere Aude

Jakob Grunnet Knudsen fra Sektion for Cellebiologi og Fysiologi er ny Sapere Aude forskningsleder på Biologisk Institut. Sapere Aude-bevillingen giver unge, talentfulde forskere mulighed for at forske i det, de brænder for og for at være med til at løse samfundets store udfordringer

Adjunkt Jakob Grunnet Knudsen forsker i, hvordan kroppen regulerer blodsukkerniveauet. Globalt lider over 400 millioner mennesker af diabetes og har dermed problemer med at kontrollere deres blodsukker. En af hovedårsagerne er, at de ikke kan regulere de hormoner, der er bestemmende for blodsukkerniveauerne. Et af disse hormoner er glukagon. Normalt bliver glukagon udskilt af de såkaldte alfa-celler, når vi faster. Når sukkerniveauerne i blodet falder, bliver det opfanget af alfa-cellerne, som dernæst udskiller glukagon som er et signal om, at leveren skal producere mere sukker. Men i patienter med fedme og/eller type 2 diabetes har alfa-cellerne mistet evnet til at kontrollere glukagon-udskillelsen, hvilket medfører høje niveauer af glukagon i blodet.

Langerhansk ø: Insulinudskillende beta-celler i grøn og glukagonudskillende alfa-celler i rød. Foto: Jakob G. Knudsen

”I vores forskning anvender vi mikroskopi, genetiske dyremodeller og væv fra humane donorer til at forstå, hvordan alfa-cellerne fungerer. Vi er fascinerede af interaktionen mellem cellulære mekanismer og helkrops-fysiologien, og hvordan akutte ændringer kan regulere glukagon-udskillelsen. Vi kigger også på, hvilke effekter det har på metabolismen, når alfa-cellerne ikke længere kan regulere glukagon-udskillelsen korrekt, som man fx ser det i patienter med type 2 diabetes”, siger Jakob Grunnet Knudsen.

Lige under 300.000 danskere har diabetes, og Jakob Grunnet Knudsens forskningsgruppe regner med, at deres opdagelser på længere sigt kan have betydning for patienterne.

De mekanismer, forskerne finder i alfa-cellerne, kan få stor betydning i opdagelsen af nye medikamenter, der kan rettes direkte mod de forhøjede glukagon-niveauer hos diabetes-patienter.

Jakob Grunnet Knudsen har modtaget 6.2 mio kr fra DFF til projektet: “Mitochondrial control of alpha cell function - Reactive oxygen species, is it control or catastrophy”.

I år uddelte Danmarks Frie Forskningsfond i alt 220 mio kr til 36 nye Sapere Aude Forskningsledere. Læs mere om de 36 projekter på DFF.dk