9. juni 2021

Faktorer, der gør det svært at tabe sig

Cellebiologi og fysiologi

Stort set alle vi, der har kæmpet med at tabe os, ved, at man hurtigt tager mindst lige så meget på igen. Forklaringen er formentlig, at kroppen ikke vil tabe sig og svarer igen ved at sænke hvilestofskiftet, så fedtet forbrændes dårligere, men nu skal ny forskning undersøge mulige nye mekanismer for regulering af hvilestofskiftet i relation til fedme og vægttab.

Der mangler viden om reguleringen af menneskets hvilestofskifte, men det er blevet estimeret, at omkring 30 % af hvilestofskiftet bliver brugt på at producere varme i mitokondrierne i kroppens væv. Dog er det endnu uvist, hvordan mitokondrierne varierer varmeproduktionen og dermed energiforbruget ved forskellig tilgængelighed af næringsstoffer. Derudover ved man ikke, hvor stor en rolle mitokondrierne spiller i at reducere hvilestofskiftet efter vægttab.

- ”Kan vi lykkes med at skaffe den viden, kan det muligvis være til gavn for udviklingen af nye lægemidler, der kan begrænse den hastigt stigende fedmeepidemi”, siger Jens Frey Halling, ph.d. studerende på Biologisk Institut. Han har netop fået mulighed for at gå i gang med studiet i et postdoc-projekt i Henriette Pilegaards forskningsgruppe i Sektion for Cellebiologi og Fysiologi takket være en bevilling på 600.000 kr. fra Danish Diabetes Academy og med medfinansiering fra Novo Nordisk A/S.

Jens Frey Halling vil derfor undersøge, hvordan hvilestofskiftet kan reguleres ved såkaldte post-translationelle ændringer i mitokondriernes proteiner. ”Vi vil undersøge dette i muskelbiopsier fra normalvægtige samt overvægtige forsøgspersoner med og uden diagnosticeret type 2 diabetes. Derudover vil vi undersøge mitokondriernes rolle i regulering af hvilestofskiftet i minigrise, som udviser en meget markant reduktion af hvilestofskiftet, når deres fødeindtag begrænses”, fortæller Jens Frey Halling.

Nyligt godkendte lægemidler kan reducere appetitten og derved føre til moderat vægttab på op til 10 % af kropsvægten. Men så sænker kroppen hvilestofskiftet. Dette er sandsynligvis en stor del af forklaringen på, at vægttab som regel er meget svært at fastholde i det lange løb.

Tilsammen er målet med projektet at undersøge mulige nye mekanismer for regulering af hvilestofskiftet i relation til fedme og vægttab. Denne viden kan muligvis være til gavn for udviklingen af nye lægemidler, der kan begrænse den hastigt stigende fedmeepidemi.

Fedme er den femtestørste risikofaktor for dødelighed på verdensplan, og fedme er tæt knyttet til en række andre sygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og diabetes.

Læs pressemeddelelsen på Danish Diabetes Academy
Jens Frey Halling er en af i alt 16 modtagere af årets bevilling fra Danish Diabetes Academy på i alt 11,5 millioner DKK.

Kontakt til Danish Diabetes Academy: 
Managing Director Tore Christiansen
Mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 67 64