10. december 2021

Støtte til grundforskningen på Biologisk Institut

Funding

Carlsbergfonden har netop uddelt 456 mDKK til 292 af Danmarks mest idérige og visionære forskere i Danmark. Heraf er næsten 10 millioner tildelt 11 forskere på Biologisk Institut.

Følgende 11 forskere fra Biologisk Institut har modtaget bevillinger fra Carlsbergfondet. Udover en Young Research Fellowship er langt støsteparten af bevillingerne til forskningsinfrastruktur. Uddelingen er sket på baggrund af fondets opslag 2021 med ansøgningsfrist d. 1. oktober 2021. Carlsbergfondeet modtog i alt 589 ansøgninger.

Rasmus Heller
Bevilling: Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships
Titel:1000 African Mammal Genomes: Big Data to Learn from Large Animals
Beløb: 4.999.833 DKK

Rasmus Heller
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Computer storage for groundbreaking biological research using high-throughput data
Beløb: 204.015 DKK

Lars Ellgaard
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: TargID - New method to identify targets for animal toxins
Beløb: 400.658 DKK

Michael Kühl
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: A 3D Holo-Tomographic Live Cell Imaging Microscope for Biophotonic and Photobiological Studies of Cells and Tissues
Beløb: 1.107.709 DKK

Kresten Lindorff-Larsen
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Predicting the effects of missense variants using protein structure and sequence
Beløb: 316.900 DKK

Elodie Mandal-Briefer
Bevilling: Forskningsrejser/feltekspeditioner
Titel: Bryde's whale foraging behaviour, habitat use and acoustic patterns: a living platform to understand anthropogenic impacts on marine wildlife
Beløb: 145.200 DKK

Anders Michelsen
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Forecasting climate change impacts on High Arctic ecosystems
Beløb: 110.657 DKK

Mirna Perez-Moreno
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Visualizing lymph vascular-epithelial niches in 3D cell cultures and organoids
Beløb: 480.377 DKK

Birgitte Regenberg
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Infrastructure for Circular DNA Genomics
Beløb: 451.700 DKK

Kaj Sand-Jensen
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Sensitive equipment for measuring methane emission from low-lying areas
Beløb: 371.612 DKK

Jeppe Vinther
Bevilling: Forskningsinfrastruktur
Titel: Identification of metabolite RNA caps in Archaea
Beløb: 242.003 DKK

Malene Friis Hansen
Bevilling: Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Titel: The co-construction of human and non-human primate culture in the Anthropocene
Beløb: 970.000 DKK

Carlsbergfondets bestyrelsesforman Flemming Besenbacher udtaler i en pressemeddelelse d. 10. dec 2021: 

- ”Jeg er glad for, at vi i år kan kanalisere et rekordstort millionbeløb ind i dansk forskning og på den måde bidrage til at igangsætte vigtige videnskabelige aktiviteter på initiativ af en lang række af landets mest kompetente og idérige forskere. Helt i tråd med Carlsbergfondets værdier og strategi har vi prioriteret midler til både de yngre forskertalenter på postdoc-niveauet og de lidt mere etablerede forskere, der har brug for støtte til at konsolidere sig som selvstændige forskningsledere. Desuden har vi prioriteret en del midler til forskningsinfrastruktur, som kan komme mange forskere til gavn og dermed understøtte den ypperste grundforskning på universiteterne generelt,”