9. december 2019

Nye forskningsundersøgelser af den blåfinnet tunfisk

Professor John Fleng Steffensen er med i nyt stort fransk projekt vedrørende den blåfinnet tun. I samarbejde med forskere fra bl.a. CNRS og IFREMER skal John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut undersøge potentielle migrationsprocesser og fysiologi hos store svømmende Atlantisk/blåfinnet tunfisk.

Blandt andet skal tunfiskenes hjertefrekvens og energiforbrug efter planen måles, mens fiskene svømmer i et svømmerespirometer, der er designet og udviklet på Marinbiologisk Sektion for flere år siden), men nu i en forstørret udgave.

Foto: En stime af tunfisk; undervandsfoto af Tristan Rouyer, IFREMER

- "Tilsvarende svømmerespirometer har tidligere været brugt i Marinbiologisk Sektion blandt andet til undersøgelse af svømmende åls energiforbrug med og uden et såkaldt satellit-pop-op-data-mærke på ryggen", siger John Fleng Steffensen og fortsætter, "Vi undersøgte også om respirometeret nedsætter ålens svømmekapacitet – en teknik, der også skal bruges i det nye projekt, men nu på meget større fisk.

Der er bevilget 1 mill € til projektet PROcessus Migratoires Potentiels du Thon rouge de l’Atlantique (PROMPT) fra ”France Filière Pêche”.