6. februar 2018

Øjne i dybet

Marinbiologi

De fleste af os kender de smukke søstjerner fra strandbredden uden at tænke nærmere over, hvordan de klarer sig i havet – og særligt ikke de arter som lever i det mørke dybhav. Forskere fra bla. Biologisk Institut, Københavns Universitet har netop offentliggjort overraskende resultater om søstjerners øjne og syn i det mørke dybhav.

De fleste arter af søstjerner har sammensatte øjne på spidsen af armene – og man ved, at flere arter fra lave vandområder bruger synet som primær sans til at navigere. Umiddelbart har man tidligere forventet, at søstjerner i lavvandede farvande har mere gavn af synet, end søstjerner der lever i det mørke dybhav. Men det er ikke tilfældet. De nye resultater er netop offentliggjort i forskningstidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Foto: Olga Zimina, Grønlands Naturinstitut

 
-       Vi undersøgte 13 arter af søstjerner fra Grønland-  nogle fra lavt vand og nogle fra dybhavet. Alle arter undtagen én havde øjne, og det var yderst overraskende, at dybhavsarten Novodinia americana, havde veludviklede øjne med bedre eller ligeså godt syn som deres slægtninge i solrigt, lavt vand. Det viser, at dybhavsarterne også er synsstyrede, siger lektor Anders Garm, Biologisk Institut.

Søstjerner på dybhavet er kendt for deres smukke, lidt science-fiction-agtige udseende. Undersøgelsen viste også, at hos nogle af dem kan kroppen lyse via bioluminescens. Forskerne mener, at søstjernerne bruger dette ’lyshav’ til at kommunikere visuelt med bioluminescerende 'signalblink'. Men de nye resultater understreger, at de fleste søstjerner er visuelt styrede dyr med en langt mere avanceret adfærd end tidligere antaget.

Forskerne vil nu via ubåds-undersøgelser i Grønland filme søstjerner i deres naturlige miljø i dybhavet. Dette skal dokumentere, hvornår og hvorfor de udsender det bioluminescente lys, og hvilke former for adfærd det er involveret i. 

Foto: Helene Birk, Københavns Universitet

Foto: Olga Zimina, Grønlads Naturinstitut