7. juni 2022

Professor Riikka Rinnan har indgået forhandlinger om nyt grundforskningscenter

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond har netop besluttet at indgå kontraktforhandlinger om etablering af 11 nye grundforskningscentre i Danmark – Centers of Excellence. Et af disse forskningscentre - VOLT - skal ledes af professor Riikka Rinnan fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Portræt

11 nye grundforskningscentre skal drive banebrydende og nytænkende forskning, der skal være med til at fastholde Danmarks position som et af verdens førende forskningslande. Et af disse centre er Riikka Rinnans 'Center for Volatile Interactions' (VOLT), som kan få bevilliget op til 60 mDKK.

Formanden for Danmarks Grundforskningsfond Jens Kehlet Nørskov udtaler i nyheden fra fonden. 'Vi tror på, at de 11 nye grundforskningscentre vil blive internationale fyrtårne i dansk forskning, at de vil være dagsordensættende og skabe banebrydende resultater på deres felt. Alle ansøgere er på topniveau, og fondens bestyrelse har været igennem en lang og grundig proces, inden vi udvalgte de 11 ansøgere, som nu bliver inviteret til kontraktforhandlinger om etableringen af de nye Centers of Excellence'.

Læs hele pressemeddelelsen fra Danmarks Grundforskningsfond her

Center for Volatile Interactions (VOLT) vil i de kommende år få mulighed for at vurdere biologien af produktion, forbrug og transport af 'flygtige stoffer' på tværs af organismer og økosystemer. Disse komplekse, men alligevel usynlige, interaktioner er ikke kun essentielle for organismerne, men har også dybtgående virkninger på klimaet via atmosfæriske processer, såsom aerosol- og skydannelse.

Mens processerne, der udveksler drivhusgasserne, CO2 og metan, er velundersøgte, har vi en dårlig forståelse af de biologiske processer, der frigiver og optager reaktive sporgasser, såsom flygtige organiske forbindelser, reaktive nitrogengasser og svovlforbindelser (her 'flygtige stoffer'). Dette gør det svært at forudsige, hvordan udvekslingen af ​​flygtige stoffer reagerer på miljøændringer og påvirker klimaet.

- Riikka Rinnan har i sin ansøgning blandt andet beskrevet, at, "I VOLT vil vi bruge eksperimentelle metoder i felten og i laboratoriet til at udvikle en øget forståelse af, hvordan organisme-økosystem-atmosfære gasudvekslinger interagerer og reagerer på klimaændringer. Vores ambition er at producere generisk procesforståelse af 'flygtige interaktioner' og undersøge, hvordan de fungerer på tværs af økosystemer. Vores overordnede hypotese er, at flygtige emissioner og deres virkninger på nuværende og fremtidige klimaer kun kan kvantificeres, hvis vi forstår de indviklede interaktioner mellem de organismer, der producerer og forbruger de flygtige stoffer".

Det nye grundforskningscenter bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering efter cirka fem år.

Kontakt

Professor Riikka Rinnan
Terrestrisk Økologi
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Mail: rikkar@bio.ku.dk
Tlf. 5182 7039

Helle Blæsild
PR & Kommunikation
Mail: helleb@bio.ku.dk
Tlf. 28752 2076