14. juni 2016

Robin Andersson modtager DFFs forskningslederbevilling

Sapere Aude

Adjunkt Robin Andersson fra Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi, Biologisk Institut, har modtaget ca. syv millioner kr. fra Sapere Aude, DFFs forskningslederbevilling. Robins forskningsprojekt handler om betydningen af variation i genregulering.

Gener giver ophav til forskellige celler

Diversiteten - eller mangfoldigheden - blandt menneskeceller afgøres hovedsagligt af, hvilke gener der bliver aflæst/transskriberet. Gentransskription er nøje reguleret af faktorer, der interagerer med DNA i regulatoriske områder. Denne regulering er derfor afgørende for cellens funktion. Der er adskillige faktorer involveret, som sammen bestemmer, hvilke gener der bliver transskriberet, samt mængden af RNA, der bliver produceret. Fejl i denne regulering fører i værste fald til sygdom. På trods af det er variation i regulatoriske aktiviteter ofte observeret mellem individer uden nogen større konsekvenser.

Forskning i variation af genregulering

Robin Andersson forsker i at karakterisere den naturligt forekommende variation i genregulering, og hvilken betydning det har - både under normale forhold, og når noget går galt. Der er en funktionel diversitet mellem hundredvis af forskellige celletyper i et menneske, på trods af de indeholder det samme DNA.

Det er ikke nogen let opgave at forstå, hvordan genreguleringen giver ophav til denne diversitet. Og det er en kæmpe udfordring er, at der indtil nu kun er et ganske begrænset kendskab til betydningen af korrekt genregulering hos raske mennesker - samt hvorfor genreguleringen nogle gange ændrer sig, og hvilke konsekvenser disse ændringer har.

Hvordan opstår sygdomme

Projektet har et meget stort potentiale til at fremme den grundlæggende forståelse af genregulering både i sundhed og sygdom. Robin Anderssons forskning har potentiale til at klarlægge og forstå genetiske varianter bedre, hvilket vil være til gavn for et væld af enheder indenfor videnskabelig og medicinsk forskning, da det i sidste ende kan afsløre årsager og sammenhænge til genetisk variation og øge forståelsen af, hvorfor sygdomme opstår. I et større perspektiv kan forskningen bane vejen for bedre diagnostik, prognostik og evt. medicinsk behandling af sygdomme.

Info

Adjunkt Robin Andersson (født 1980)
Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi, Biologisk Institut