19. november 2019

To Sapere Aude-bevillinger til Biologisk Institut

Celle- og Neurobiologi samt Mikrobiologi

Kenneth Agerlin Halberg fra Sektion for Celle- og Neurobiologi, og Sandra Breum Andersen, Sektion for Mikrobiologi, Biologisk Institut modtager den prestigefyldte Sapere Aude forskningsleder bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sapere Aude bevillingerne har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. 

Lektor Kenneth Agerlin Halberg forsker indenfor integrativ fysiologi i neuropeptid signalering. Alle organismer regulerer løbende det indre miljø for at tilpasse sig eksterne forhold for at overleve. Dette kræver den koordinerede indsats af specialiserede organer, hvis aktivitet reguleres af såkaldte kemiske budbringere – hormoner – der sikrer en passende respons hos organismen. Hvis denne regulering fejler, har det oftest fatale følgevirkninger. I dette forskningsprojekt vil vi undersøge de cellulære og hormonelle mekanismer, der er ansvarlige for den homeostatiske kontrol af den intern vand- og saltbalance hos den mest artsrige dyregruppe på Jorden, insekterne, ved brug af den genetiske modelorganisme, Drosophila melanogaster.

 - ”Ved at afkode betydningen af de komplekse hormonelle netværk, der ligger til grund for insekternes osmoregulering, kan vi få indsigt i nogle af de processer, der har haft afgørende betydning for insekterne evolutionære succes. Derudover forventer vi at vores arbejde vil kontribuere til identificering nye molekylære mekanismer, der kan målrettes i udviklingen af mere specifikke og ”miljøvenlige” former for skadedyrsbekæmpelse”, siger Kenneth Agerlin Halberg, og fortsætter, ”muligheden for at realisere dette projekts innovative koncepter, vil hjælpe os med at besvare nogle mest grundlæggende spørgsmål inden for neuroendokrinologien, og vil uden tvivl danne grundlaget for de næste mange års forskning.”

Figurtekst: Den homeostatiske regulering af den interne vand- og saltbalance kræver den koordineret indsats af forskellige organsystemer. Aktiviteten af de enkelte organer styres af hormonelle signaler, der udskilles fra andre organer på en sådan måde, at det samlet set stabiliserer det indre miljø

Post doc Sandra Breum Andersen forsker i bakterier, og hvordan de kan have et overraskende komplekst socialt liv, hvor de samarbejder og konkurrerer indenfor deres egen art eller med andre arter. Når sådanne interaktioner foregår i et menneske, kan det have afgørende betydning for helbredet. For at forstå konsekvenserne kombinerer Sandra Breum Andersen sin forskning indenfor evolutionsbiologi med en mere klinisk tilgang.

- 'Mit forskningsprojekt tager udgangspunkt i mave-bakterien Helicobacter pylori (H. pylori), som forskere i starten af 80erne identificerede som den primær årsag til mavesår og -kræft. Senere har det vist sig, at denne bakterie også kan beskytte mod astma og allergi, hvis den er med til at forme immunsystemet tidligt i livet. Disse opdagelser falder i tråd med anden ny forskning, der afslører de gavnlige effekter af mange af vores tarm-bakterier. Med muse-forsøg vil jeg teste om mikrobielle interaktioner mellem H. pylori i maven og med andre bakterier i tarmene, kan påvirke værtens helbred', siger sandra Breum Andersen.

I mindre udviklede lande har næsten alle mennesker H. pylori i maven, mens den er en sjældenhed i Europa og USA. Og det spændende er også at se, hvad konsekvenserne er af dette tab. Sandra Breum Andersen undersøger om H. pylori kan beskytte mod overvægt og malaria gennem interaktioner med immunsystemet og andre mikrober. En forståelse af dette kan bidrage til at udvikle nye metoder til at håndtere essentielle mikrobielle organismer.

Begge bevillinger er på ca. 6.2 mDKK.

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler bevillingen til 35 fremragende, yngre forskere med originale idéer og stærke lederevner for en samlet sum af 208 millioner kroner. Læs om de øvrige bevillingsmodtagere her.