1. oktober 2021

Stor NNF Data Science Investigator bevilling til forsker på BIO

Funding

Stort tillykke til tenure track adjunkt Shilpa Garg fra Bioinformatik og RNA biologi, som har modtaget små 10 mio DKK til projektet: Efficient, high-resolution approaches for integrative sequencing analysis of complex diseases.

Projektet har til formål at udvikle nye beregningsmetoder til at analysere og integrere data både fra short-read og nyere long-read DNA/RNA-sekventeringseksperimenter. Metoderne skal benyttes i open-source softwarepakker, som vil muliggøre sekvensanalyse af massive datasæt og give ny indsigt i komplekse genetiske sygdomme, så som cancer og type-2 diabetes.

/ Sidsel Kretzschmer Henriksen