21. maj 2021

Succesfulde invasive arter

Invasive arter

Et nyt stort internationalt studie, som netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS, forsøger, ved hjælp af en gigantisk database på over en million stikprøver af europæisk vegetation, at belyse hvilke plantearter, der bliver invasive. Invasive arter vækker ofte bekymring som potentiel trussel mod den hjemmehørende biodiversitet.

De invasive arter er en bivirkning ved den globale handel, der, utilsigtet eller bevist, flytter arter rundt mellem verdensdele. Som regel vil en fremmed art ikke få succes i sit nye miljø, men for enkelte lykkes over al forventning at spredes fra det første etableringssted. Mange videnskabelige studier har forsøgt at forudsige hvilke egenskaber, der gør visse arter særligt succesfulde, men indtil nu er dette vigtige økologiske spørgsmål ikke blevet besvaret.

rynkede rose
Foto: 
Den invasive og folkekære Rynkede rose er hjemmehørende i Nordøstasien. (Hans Henrik Bruun)

Hans Henrik Bruun, lektor på Biologisk Institut, Københavns Universitet og medforfatter på studiet, udtaler:

- ”I modsætning til tidligere antagelser om, at arter kan være invasive på forskellige måder og at det derfor vil være svært at forudsige, om de får succes, finder vi i dette studie, at der er kun én måde at være succesfuld på som invasiv planteart. Succesfulde arter opnår – i hvert fald på længere sigt – både at blive vidt udbredte, lokalt dominerende, og at kunne bebo et bredt udvalg af habitater.

 - ”Studiet finder, at fællestræk for succesfulde invasive planter er, at de er hurtigtvoksende og næringskrævende, afslutter Hans Henrik Bruun.

At være hurtigtvoksende og ressourcekrævende er typiske karaktertræk for både hjemmehørende og fremmede arter, der trives i menneskedominerede kulturlandskaber som det danske. Resultatet antyder således, at de invasive arters succes i høj grad skyldes menneskets brug af landskaberne. Det betyder også, at genopretning af naturlige processer i økosystemerne kan være en del af svaret på udfordringen med invasive arter.