4. december 2018

To Sapere Aude bevillinger til Biologisk Institut

Bevillinger

To unge forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, modtager den prestigefyldte ’Sapere Aude Starting Grant’ fra Danmarks Frie Forskningsfond. Lektor Sine Lo Svenningsen er molekylærbiolog indenfor mikrobiel genetik, og adjunkt Rasmus Heller er evolutionsbiolog med speciale indenfor evolution og biodiversitet hos større pattedyr.

Det Frie Forskningsfonds Sapere Aude bevillinger har til formål at give talentfulde forskere de bedste karrierebetingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. 

Sine Lo Svenningen, Sektion for Biomolekylære Videnskaber: Projektet omhandler transfer RNA (tRNA), små livsvigtige molekyler, der findes i hundredetusindvis i enhver celle. Et tRNA fungerer i proteinsyntesen som adapter mellem en bestemt kode i DNA'et og en aminosyre. I samarbejde med Michael A. Sørensen, lektor på Biologisk Institut, har Sine Lo Svenningsens forskningsgruppe vist, at bakterier aktivt kan nedbryde overskydende tRNA, så udbud hele tiden svarer til efterspørgsel. Dette projekt vil afsløre de molekylære mekanismer, der ligger til grund for nedbrydningen af tRNA, og fastslå betydningen af dette – for blandt andet væksten af sygdomsfremkaldende bakterier.

   - 'Denne Sapere Aude bevilling giver mig mulighed for at sammensætte et stærkt internationalt team af forskere og studerende, der gør det muligt for os at gøre hurtige fremskridt og at nå vores målsætninger på kort tid. Vi vil nu kunne finde ud af, hvordan tRNA og de relaterede RNA-molekyler, vi har identificeret, bidrager til reguleringen af bakteriers vækst’, siger Sine Lo Svenningsen.

Foto: Sine Lo Svenningensen, fotocredit: Danmarks Frie Forskningsfond
Foto: Sine Lo Svenningensen, fotocredit: Danmarks Frie Forskningsfond

Rasmus Heller, Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi: Projektet 'Admixture between wild and domestic bovines: implications for genetic improvement and conservation’. I Sydøstasien har de vilde og tamme okse-arter blandet sig med hinanden i tusindvis af år. Man mener, at indonesiske kvægracer er blevet resistente overfor en række tropiske sygdomme, fordi de har modtaget gener fra vilde okser. Dette Sapere Aude projekt skal være med til at anvende genomdata for at undersøge virkningen af ​​en sådan blanding på vilde- og tamme dyr.

   - 'Vi vil undersøge, hvilke gener i indonesisk tamkvæg, der er blevet introduceret fra vilde okser fra Asien. Vi vil forsøge at fastlægge præcis, hvilke gener der har påvirket de forskellige kvægracer. Dette har stor betydning for at forstå evolutionen af arter generelt samt at identificere de forskellige geners funktion og virkning på fx sygdomsresistens, siger Rasmus Heller og fortsætter, 'Bevillingen betyder, at jeg kan komme i gang med et utroligt spændende modelsystem, som kan danne grundlaget for årtiers forskning.'

Foto: Rasmus Heller, fotocredit: Danmarks Frie Forskningsfond

Modtagerne af DFFs i alt 34 Sapere Aude bevillinger 2018 offentliggøres onsdag d. 5. december.