22. september 2021

Villum Synergy bevilling til BIO-forsker

Funding

Et nyt datadrevet tværfagligt forskningssamarbejde har set dagens lys. Professor Rasmus Hartmann-Petersen, Biologisk Institut & professor Anders Krogh, Datalogisk Institut modtog i dag 2,6 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til at finansiere projektet: The evolution and function of lysine desert proteins

Projektet fokuserer på at afkode oprindelsen og funktionen af en længe overset evolutionær særhed ved visse humane proteiner. De såkaldte "lysine deserts" er store områder i proteiner, som overraskende er helt fri for aminosyren lysin. For nyligt har forskerne identificeret en gruppe på omtrent 200 humane proteiner, som alle bærer dette kendetegn - og som muligvis beskytter proteinerne mod uønsket modificering.

Undersøgelsen af disse særegne proteiner vil både indbefatte bioinformatiske studier og genetiske laboratorieforsøg.

Villum Synergy-programmet er oprettet for at give forskerne mulighed for at bruge tværfaglige forskningssamarbejder til at skabe vigtige videnskabelige gennembrud i grænselandet mellem datalogi og andre fagområder.

Læs VILLUM FONDENs nyhed hér.

Sidsel Kretzschmer Henriksen