Den danske natur får sit første professorat

Udsendt d. 24. januar 2008

Vore nabolande har gjort det i årevis, og Danmark er formentlig det land i Nordeuropa, der bruger færrest midler på naturforståelse, og som aldrig har haft et klart uddannelsesfokus på naturområdet.

Som de første herhjemme opretter Biologisk Institut ved Københavns Universitet et professorat i Conservation Biologi. Helt ekstraordinært støttes professoratet via private fondsmidler på 10 mill. kr. Bevillingshaveren er Aage V. Jensens Naturfond.

Det permanente professorat skal sikre et markant løft i forsknings og uddannelse i naturbevarelse. De nye aktiviteter placeres i professor Carsten Rahbeks forskningsgruppe, der i forvejen er kendt for offentlig formidling af grundforskning, deltagelse i den offentlige debat samt for at bistå NGO´er og statslige organer inden for naturbevarelse.

"Vi mangler simpelthen viden på dette område", siger professor Carsten Rahbek fra Biologisk Institut, Københavns Universitet. "For at få en succesfuld og langsigtet naturforvaltning, må den bero på dataindsamling og viden. Hvis vi forsknings- og uddannelsesmæssigt kun beskæftiger os med kvælstofbelastning og andre alvorlige miljøproblemer - uden fokus på den håndgribelige natur og mangfoldigheden af arter - så ender det med, at vi taber den danske natur på gulvet."

Samtidig lancerer Biologisk Institut ved Det Naturvidenskabelige Fakultet i samarbejde med Det Biovidenskabelige- og Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet en uddannelse indenfor natur- og miljøforvaltning, hvor de første kandidater ser dagens lys i 2010/2011.

Kommuner og regioner kigger i øjeblikket langt efter højtuddannede inden for naturforvaltning - kandidater, der er i stand til at indsamle data og omsætte viden til praksis, så naturens levedygtighed, mangfoldighed og dynamik kan forstås i større og bedre sammenhænge.

Nærmere oplysninger fås hos:

Professor Carsten Rahbek
Tlf. 3532 1030 / 4096 3967
E-mail crahbek@bio.ku.dk

eller

Kommunikationsmedarbejder Helle Blæsild
Tlf. 3532 2076 / 2875 2076
E-mail helleb@bio.ku.dk

Fakta om Aage V. Jensens Naturfond
Aage V. Jensens Fonde har som formål at bevare naturen og beskytte de vilde dyr. I Danmark varetages arbejdet for naturgenoprettelse og beskyttelse, samt støtte til indsamling og formidling af viden om naturen, af en nyoprettet, dansk fond: Aage V. Jensen Naturfond.

Aage V. Jensens fonde