Øresundsakvariet renoverer igen

Udsendt d. 9. november 2008

Fra d. 10. november 2008 og frem til ca. 10. marts 2009 renoveres den sidste del af Øresundsakvariet. Et renoveringsprojekt, som startede med udvidelsen i 2006, og som sluttelig skulle give publikum, ansatte og ikke mindste dyrene bedre oplevelser og betingelser i akvariet. I den nævnte periode holder Akvariet den nye del åben for publikum, men lukker den ældste, nederste udstillingsdel. Øresundsakvariet kan sagtens besøges alligevel, og der gives 20 % rabat på entreen plus at man samtidig får en fribillet til det nyrenoverede akvarium.

Den sidste uge har Øresundsakvariet fået nye indflyttere, ikke flere af de ellers eftertragtede marine dyr, men nye indflyttere i form af en masse håndværkere og entreprenører. Og renoveringen har været hårdt tiltrængt i mange år! Siden åbningen af Øresundsakvariet i 1973 har årligt op imod 50.000 alm. besøgende, skolebørn og andre institutionsbesøgende slidt hårdt på publikumsområdet og mange af de fysiske installationer bag ved akvarierne. Udstillingerne er ligeledes nedslidte el. matcher ikke dagens krav til moderne dyrehold.

Helt konkret vil de 10 gamle ”biotopakvarier/ levestedsakvarier” blive brudt ned og erstattet af 5 nye og større bassiner som bl.a. bliver 3 gange så dybe samt dobbelt så brede! Personalet på Øresundsakvariet, dyrepassere og biologer glæder sig meget til de nye og større akvarier, som vil gøre det nemmere og mere naturligt at holde en lang række marine dyrearter.

Ud over de nye akvarier vil der også blive opsat helt nye skilte med en bedre og mere moderne information.

Den almindelige publikummer vil kunne følge med i byggeprocessen, idet der på en støvvæg i udstillingen er monteret et vindue, hvorigennem man vil kunne følge med i renoveringsprojektets udvikling.

Denne sidste del af renoveringen kommer til at koste ca. 3.5 mil. hvoraf hovedudgiften bliver betalt af Københavns Universitets renoveringsafdeling som led i den fortløbende renoveringsproces på universitetet. En del af udgifterne skal akvariets selvstændige økonomi selv stå for bl.a. til indkøb af nyt skilteudstyr, lydudstyr m.m. Denne del af økonomien vil akvariets ledelse søge penge til hos fonde m.m.

Færdiggørelsen af det nyrenoverede Øresundsakvarium vil styrke akvariets position som lokal turistattraktion samt forbedre dets formidlings- og undervisningsforhold væsentligt. Sidste år besøgte 53.474 personer Øresundsakvariet enten som alm. besøgende, skoleklasse el.lign., og Øresundsakvariet havde et af landets største indtag af elever til undervisning i marinrelaterede emner i 2007, nemlig 13.301 personer.

Samlet set er der siden 2004 blevet ofret ca. 22 mil. kroner på udvidelses- og renoveringsprojekter på Øresundsakvariet og Marinbiologisk Laboratorium begge under Københavns Universitet, og disse forbedringer vil danne et godt arbejdsgrundlag over de næste 5-10 år, hvorefter det er planen, at endnu større og spændende akvarieprojekter vil se dagens lys.

Øresundsakvariet er en integreret del af Københavns Universitets "levende" museer som bl.a. omfatter Botanisk Museum, Botanisk Have, Geologisk Museum, Medicinsk Museion, Zoologisk Museum, Veterinærhistorisk Museum og Haven på Frederiksberg Campus, Pometet (”Æblemuseet”) i Taastrup og Arboretet i Hørsholm.

Kontaktpersoner:
Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef og marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 35 32 19 70 / 28 75 19 70 - vagttelefon).