06. december 2011

Hvor starter sygdomme i vores DNA?

Lektor, ph.d. Albin Sandelin fra Sektion for Bioinformatik, Biologisk Institut har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Med bevillingen tager Albin Sandelin skridtet fra at være en af de mest lovende unge forskere til at kunne konsolidere sin egen forskergruppe på Københavns Universitet.

Albin Sandelins gruppe besidder en unik evne til at kombinere kæmpe statistiske datasæt med eksperimentel viden. Med den cocktail af værktøjer kan de afsløre fundamentale mekanismer bag genregulering og dermed bag nogle af de alvorlige sygdomme, der rammer os mennesker.

”Med kortlægningen af det humane genom fik forskerne indholdsfortegnelsen for den menneskelige arvemasse. Men selvom vi i dag kender funktionen af mange af vores gener, så ved vi vældigt lidt om, hvad der får de enkelte gener til at tænde og slukke – og det er faktisk sådan, at mange gener kan reguleres på forskellige måder, fordi de kan startes på flere forskellige steder i DNA´et”, forklarer Albin Sandelin.

Netop den viden er helt afgørende for at forstå, hvorfor vi for eksempel bliver syge af kræft, eller hvorfor mennesket ældes. I dag har vi hidtil usete muligheder for at undersøge de grundlæggende mekanismer bag reguleringen af de mange gener.

Nu til dags har et normalt laboratorium adgang til de samme faciliteter som et højt specialiseret sekventeringscenter havde for blot nogle år siden. Det er dog stadig en stor udfordring, at datamængden fra et enkelt eksperiment fylder harddisken på en normal computer. Man er ganske enkelt nødt til at have både biologer og dataloger i samme laboratorium; og det er den type af ekspertise som findes i Albins laboratorium.

Albin Sandelins nye forskergruppe vil mestre både det eksperimentelle og den statistiske behandling af de mange informationer. Ud fra dem vil de skabe molekylære kort, der kan udpege de centrale gener, gen startpositioner og genregulatorer forbundet med sygdomme. Selv kommer Albin Sandelin – sine blot 36 år til trods - med 10 års erfaring, et stort internationalt netværk og mere end 5.000 internationale citationer.

Med Lundbeckfondens Jr. Group Leader Fellowship bevilling, der gives over fem år, kan Albin Sandelin etablere sin forskningsgruppe i Danmark med blandt andet 3 nye postdoc-stillinger samt 2 ph.d. stillinger. Forskningsgruppen bliver en del af Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Kontakt:
Albin Sandelin, Sektion for Bioinformatik, Biologisk Institut og BRIC, Københavns Universitet, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N, albin@binf.ku.dk, 35 32 12 85