Fugle tilpasser sig klimaforandringerne

Udsendt d. 7. oktober 2008

Ny forskning offentliggjort i tidsskriftet Biology Letters viser, at trækfugle tilpasser sig klimaændringer hurtigere end forventet.

Hidtil har man frygtet, at de klimaforandringer, der finder sted i øjeblikket, vil ske så hurtigt, at arterne ikke kan nå at tilpasse sig.

Men nu tyder forskningsresultater fra et team af forskere ved Center for Makroøkologi og Evolution ved Københavns Universitet på, at trækfugle fra Afrika, såsom løvsanger og munk, kan tilpasse sig det foranderlige klima forholdsvis hurtigt.

- Vi ved, at fuglene ankommer til Nordeuropa tidligere og tidligere. Nu kan vi se, at de rent faktisk tilpasser trækhastigheden til forholdene undervejs. De trækker langsommere end tidligere på første del af ruten og ankommer senere til Israel end normalt. Alligevel kan de speede så stærkt op på turen igennem Europa, at de lander i yngleområderne i nord, så det passer med det tidligere danske forår, fortæller forsker Anders Tøttrup.

- Vores resultater viser, at træktiden fra tropisk Afrika til Danmark er kortet ned med 10 dage. Det svarer til 15 procents reduktion af rejsetiden, hvilket er ganske meget på 20 år, forklarer han.

- Det har været og er stadig meget diskuteret, om arters tilpasning til klimaet helt og holdent er genetisk bestemt, og at det derfor tager tid at tilpasse sig den nye klimatiske verden. Vores resultater tyder imidlertid på, at fuglene rummer en fleksibilitet, der er så stor, at de kan tilpasse sig det varmere vejr. Måske trækfuglene ligefrem kan få nye fordele. Det bedre klima i vinterområderne betyder, at de formentlig tager senere af sted. Når de så tilmed ankommer før til ynglestederne i Danmark, forlænger de yngletiden. Måske kan fugle, der hidtil kun havde mulighed for ét kuld herved få tid til to kuld, uddyber professor Carsten Rahbek.

Resultaterne bygger på ringmærkningsdata fra 1984 til 2004 fra Mellemøsten og Nordeuropa og er netop offentliggjort i tidsskriftet Biology Letters' online-udgave.

Kontaktperson:
Ph.d.-studerende Anders P. Tøttrup, Center for Makroøkologi og Evolution, tlf.: 3532 1238, mobil: 24 657 658, e-mail: aptottrup@bio.ku.dk.

PDF-udgave af artiklen kan rekvireres ved henvendelse til Anders P. Tøttrup.

Link:
Artikel i Berlingske Tidende (PDF)